Van gas los naar wijken met nieuwe energie

Nederland is bezig met de grootste energietransitie tot dusver. Voor woningen betekent dat dat ze van het gas af moeten, en snel. Stroomversnelling kan helpt hierin met alle kennis, wetgeving en ervaring rond nul-op-de-meter projecten, maar we gaan verder dan NOM. In ons nieuwe programma ‘Wijken met Nieuwe Energie’ komen alle deeloplossingen waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben, bij elkaar.

Woningen moeten voorzien worden van een nieuwe vorm van duurzame warmte; in de warmteversnelling ontwikkelen we duurzame warmtenetten, daarnaast zijn er de all- electric oplossingen waar al een paar jaar mee gewerkt wordt. Alle bewoners in een wijk moeten mee kunnen in de transformatie; daarvoor werken we aan financieringsconstructies en prijsverlaging van bestaande concepten.

Bij een wijktransformatie is het van belang dat bewoners op een goede manier mee denken. Onze eerdere programma’s over VvE’s, levensloopbestendig wonen en communicatie hebben hier input op geleverd. We bundelen al deze kennis in een community journey; de wijkreis die alle wijken in Nederland willen doormaken.

Voor meer informatie en hulp bij de transformatie naar wijken met nieuwe energie kun je contact opnemen met Wanda van Enst via wvenst@stroomversnelling.nl

Ook nieuwbouw moet gasloos en energieneutraal. Steeds meer woningcorporaties kiezen dan ook voor een dergelijke aanpak en steeds meer bouwers bieden NOM-producten aan. Om echt te versnellen moeten ook lokale overheden en de netbeheerders maatregelen nemen. Op deze pagina:

  • Netbeheerder Stedin neemt duidelijk standpunt in: aardgas heeft geen toekomst in nieuwbouwwoningen
  • Inkeerregeling nieuwbouw en Stroomversnelling
  • Oproep minister Ollongren voor plannen aardgasvrije wijken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *