Rotterdam zet nieuwe stap om wijken van gas af te halen

Verkenning in 12 Rotterdamse wijken voor een gebiedsaanpak aardgasvrij

Rotterdam start een verkenning om 12 wijken van het aardgas af te halen. In de verkenning wordt gekeken naar technische en sociale haalbaarheid, betaalbaarheid en de mogelijkheid van koppelkansen. De verkenning is nodig voor de Transitievisie Warmte die alle gemeenten in 2021 moeten opleveren. Daarin geeft Rotterdam aan welke wijken vóór 2030 aan de beurt zijn met een gebiedsaanpak aardgasvrij en welk duurzaam alternatief voor gas de voorkeur heeft. Uiteraard met inspraak van Rotterdammers in de betreffende wijken.

In 2050 moet Nederland van het aardgas af. Rotterdam is daarom dit jaar gestart met gebiedsaanpakken om vijf buurten van het aardgas te halen. Komend jaar wordt in 12 kansrijke wijken onderzocht of er voor 2030 een gebiedsaanpak aardgasvrij kan starten. Daarbij wordt gekeken naar technische en fysieke zaken zoals de staat van de woningvoorraad, maar ook naar de sociale kant. Hoe zit het bijvoorbeeld met inkomen, zelfredzaamheid en motivatie in de wijk. Een zorgvuldig participatietraject voor alle belanghebbenden hoort bij de verkenning. In 2021 wordt definitief bepaald welke wijken als eerste aardgasvrij worden. Uitgangspunt hierbij is dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven.

“Helderheid over welke panden grofweg aan de beurt komen om aardgasvrij te worden en op welke duurzame warmtevoorziening de gemeente inzet is van belang voor alle Rotterdammers’’, zegt VVD wethouder Bas Kurvers (Energietransitie Gebouwde Omgeving) “Het geeft inzicht in wat je wel of niet, of beter later kunt doen.’’ Is het bijvoorbeeld handig om een cv-ketel te vervangen of daarmee wachten of alvast over te stappen op elektrisch koken.

Bij de selectie van de 12 verkenningsgebieden is onder meer gekeken naar een collectieve warmteoplossing, de staat van het gasnet, nabijheid van duurzame bronnen zoals warmtenet, planning van werkzaamheden in de grond (vervangen riolering en leidingen), bezit van woningcorporaties, nieuwbouw, aantal gasaansluitingen, herstructureringsopgaven etc. Net zo belangrijk is de draagkracht in buurten: kunnen bewoners ook investeren in hun huis of pand.

De wijken die verkend worden zijn:
1. Zuidwijk
2. West
3. Ommoord
4. Noord
5. Zuid Midden
6. Kop van Feijenoord
7. Beverwaard
8. Hoogvliet
9. Kralingen
10. Lombardijen
11. Noordereiland
12. Hoek van Holland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *