Meeste Nederlanders steunen energietransitie

Het draagvlak voor de energietransitie is groot: 79 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk om meer duurzame energie op te wekken en om energie te besparen. De meesten vinden het Klimaatakkoord een goede eerste stap richting verduurzaming.

Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), dat deze week het Klimaatakkoord ondertekende. Het akkoord bevat afspraken over maatregelen om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen. In dat jaar moeten zon en wind voor driekwart van de elektriciteit zorgen. De overheid trekt jaarlijks circa een half miljard euro uit om wijken van het aardgas af te halen en woningen te verduurzamen door te isoleren en over te stappen op duurzame energie.

Draagvlak voor Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord geniet een grote bekendheid onder Nederlanders, blijkt uit het onderzoek: 96 procent heeft van het akkoord gehoord en 52 procent zegt de inhoud te kennen. Driekwart van de Nederlanders is positief of neutraal over de stelling dat het Klimaatakkoord een goede eerste stap is richting verduurzaming. Veertig procent geeft het een goed gevoel dat de overheid zich met het Klimaatakkoord verbindt aan het doel om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. Meer dan de helft vindt het zelfs de hoogste tijd.

Tegenstanders

Er is ook weerstand onder de bevolking, al is dit een minderheid. 16 procent vindt het Klimaatakkoord géén goede stap en heeft weinig op met de energietransitie. Deze ‘tegenstanders’ tonen geen interesse om hun gedrag of hun woning te verduurzamen. Een deel is goed geïnformeerd, maar een ander deel denkt weinig of nooit na over dit onderwerp. Ze vinden ook niet dat dit hun taak is en stellen de overheid verantwoordelijk voor de energietransitie en de bijbehorende kosten. Deze groep zet de hakken in het zand, meldt Motivaction.

Overheid aan zet

“De urgentie van de energietransitie wordt door het merendeel van de Nederlanders gevoeld,” zegt Gerard van der Werf, energie-expert bij Motivaction. Volgens Van der Werf zijn de meeste Nederlanders ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren. “We zien dit als oproep om tot actie over te gaan. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders de overheid niet als enige verantwoordelijke zien, maar wel degelijk als dé partij die nu het voortouw moet nemen. De overheid is echt aan zet.”

Reactie NVDE

De NVDE is blij dat het onderzoek toont dat het Klimaatakkoord grote steun geniet. De discussie gaat vooral over de manier om de doelen te bereiken. “Het is belangrijk om het aantrekkelijk te maken voor mensen om hun huis, energievoorziening en auto duurzamer te maken,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het Klimaatakkoord biedt hier goede mogelijkheden voor. We zien volop kansen om het aantrekkelijker te maken om mee te doen met de energietransitie: het levert comfort, kostenbesparing en CO2-reductie op.”

Bronnen: Klimaatakkoord.nl, NVDE, Motivaction

Nieuwste berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *