Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de energietransitie? 4 tips

Hoe Gemeenten kunnen bijdragen aan de energietransitie

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie.

Nul op de Meter voor iedereen

Woningen mooier en kwalitatief beter te maken, en ze tóch betaalbaar houden? Volgens Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, kan dat door ze energieneutraal te maken. “De afgelopen jaren zijn de leden van Stroomversnelling samen met bouwers, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen bezig geweest om een industriële aanpak te ontwikkelen die het veel goedkoper maakt om woningen te renoveren naar Nul op de Meter. Nu wordt het tijd om snelheid te maken en deze renovaties voor iedereen bereikbaar te maken.”

Energietransitie: 4 tips voor gemeenten

Gemeenten hebben daarbij een sleutelrol. Van Dijke: “Daarbij hebben we u als gemeentebestuurders en vergunningverleners hard nodig. Want versnellen kunnen we alleen als het vergunningsproces soepel verloopt. Omdat dit proces continu verandert onder invloed van wetgeving, presenteren we hierbij ‘de rode brochure’ met tips voor hoe gemeenten kunnen bijdragen aan de energietransitie. Een digitale uitgave, zodat we de inhoud makkelijk up to date kunnen houden.”

Tip #1: Vereenvoudig de vergunningverlening

Als gemeenten de consequenties van NOM projecten goed doordenken en nog voor de officiële vergunningaanvraag met initiatiefnemers om tafel gaan zitten om zaken af te stemmen, kan de formele vergunningverlening in een paar dagen geregeld zijn. Dat bespaart veel kosten en tijd en versnelt de verduurzaming van het vastgoed (uit: Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen. P. 7).

Tip #2: Anticipeer op de Omgevingswet

Het grote doel van de Omgevingswet is om een integrale visie op de omgeving te ontwikkelen, verduurzaming te stimuleren en het makkelijker te maken ruimtelijke projecten te starten. De vraag is natuurlijk wat er precies gaat veranderen, en hoe gemeenten daarop kunnen anticiperen in relatie tot Nul op de Meter projecten (uit: Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen, P. 12).

Tip #3: Gebruik leges om verduurzaming te stimuleren

De legesverordening wordt ieder jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente mag zelf de hoogte van de leges vaststellen, zij het dat die leges over het geheel genomen niet hoger mogen zijn dan kostendekkend. De leges(verordening) is voor gemeenten bij uitstek het instrument om verduurzaming te stimuleren (uit: Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen, P. 14).

Tip #4: Bundel vraagstukken en kom tot synergie

De energietransitie staat niet op zichzelf. Er zijn raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten hard mee bezig zijn. De kunst is om de vraagstukken te combineren en tot oplossingen te komen die synergie opleveren (uit: Nul op de Meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen. P. 16).

Download het magazine

Wilt u meer weten over bovenstaande tips voor gemeenten? Download het online magazine en lees de volledige tips, best practises en meer informatie over de energietransitie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *