Stroomversnelling: ‘Afbouw salderen bedreigt verduurzaming woningen’

De overheid is van plan om de salderingsregeling vanaf 2023 af te bouwen. Dat maakt het voor corporaties moeilijker om te investeren in verduurzaming van huurwoningen, meldt directeur Ivo Opstelten van Stroomversnelling.

De salderingsregeling blijft tot 2023 ongewijzigd, maar wordt daarna afgebouwd tot nul in 2031. Dat is het kabinet van plan. Stroomversnelling waarschuwt echter voor de consequenties bij het afbouwen van de regeling. “Als de salderingsregeling wordt afgebouwd loont het minder om te investeren in de zonnepanelen. De afbouw verslechtert de business case voor het energieneutraal maken van woningen,” meldt directeur Ivo Opstelten van Stroomversnelling in reactie op de plannen van de regering.

Afbouw raakt vooral huurders

Volgens Opstelten raakt de afbouw van de regeling vooral de huurders. “Voor de huursector geldt dat de energieprestatievergoeding is gebaseerd op het principe dat de gebruikte energie en de teruggeleverde energie dezelfde waarde hebben. Als we de salderingsregeling afschaffen heeft dat direct impact voor de huurder, want dan  zijn de stroomkosten op de energierekening van een energieneutrale woning niet langer nul. Dan stijgen de woonlasten. Dat is een ongewenste situatie, want dan gaan de huurders erop achteruit.”

Lagere EPV verslechtert business case

Het verlagen van de energieprestatievergoeding, het bedrag dat de huurder betaalt aan de woningcorporatie voor het energieneutraal maken van de woning, is niet de juiste oplossing, zegt Opstelten. “Als de energieprestatievergoeding lager uitvalt verslechtert dat de business case voor alle duurzame energieprojecten. Ook het isoleren van nul-op-de-meter(NOM)-woningen is afhankelijk van de EPV. Als de EPV lager wordt investeren corporaties minder in het verduurzamen van woningen. Ook deze situatie is ongewenst.”

Blijf zonne-energie bij huurders stimuleren

Stroomversnelling verzoekt de overheid om toepassing van zonne-energie voor huurders te blijven stimuleren, door de energieprestatievergoeding en de postcoderoos-regeling aan te passen. De postcoderoos-regeling is een regeling waarbij bewoners kunnen profiteren van de opgewekte zonnestroom, zonder dat de zonnepanelen fysiek op hun appartement liggen. Voorwaarde is wel dat de zonnestroom wordt opgewekt in de buurt met dezelfde postcode. Ook moeten bewoners financieel deelnemer zijn van het project. Die laatste voorwaarde is voor huurders met schulden niet mogelijk, zegt Opstelten.

Maak postcoderoos-regeling onderdeel van EPV

Stroomversnelling pleit ervoor om de postcoderoos-regeling ook geschikt te maken voor huurders. Dit kan volgens Opstelten door het perceel van naburige gebouwen in te zetten en de opwek te verdelen over alle huurders, zonder dat de huurders mee moeten investeren. “Dat maakt ook NOM mogelijk voor gestapelde bouw en ook rendabel als de EPV toegepast mag worden. We stellen voor om een verbeterde postcoderoos-regeling onderdeel te maken van de EPV. Hiervoor is aanpassing van de EPV nodig.” Opstelten verwacht dat minister Ollongren hierover volgend jaar een besluit neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *