Kamerleden: meer geld naar innovatie in bouw

Kamerleden Meer geld naar innovatie in bouw

De overheid moet de innovatie in de bouw meer stimuleren met financiële middelen, om de verduurzaming van woningen op gang te brengen. Daarover zijn klimaat-woordvoerders in de Tweede Kamer het eens, blijkt uit een debat op Energy-Up, een congres van Stroomversnelling.

Hoe woningen sneller te verduurzamen? Daarover discussiëren klimaat-woordvoerders uit de Tweede Kamer tijdens Energy-Up, een jaarlijks event van Stroomversnelling. Tijdens de derde editie op woensdag 2 oktober in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam nodigt dagvoorzitter Marcel Brosens vier klimaat-woordvoerders uit de Tweede Kamer uit voor de discussie op het podium: Daniël Koerhuis (VVD), Erik Ronnes (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Sandra Beckerman (SP). Ze reageren op meerkeuzevragen, waarbij ze hun antwoord moeten toelichten. De discussie laat eensgezindheid zien tussen de politieke partijen, maar levert ook spannende tegenstellingen op.

Overheid moet innovatie in de bouw stimuleren

De Kamerleden zijn het eens over het stimuleren van innovatie in de bouw. Ze vinden alle vier dat de overheid dit financieel moet ondersteunen. Volgens Ronnes (CDA) is innovatie in de bouw het belangrijkste dat moet gebeuren, omdat de bouw van oudsher een traditionele sector is. Hij vindt het prima als de overheid innovatie in de bouw financieel ondersteunt. Ook Dik-Faber (CU), Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) vinden financiële ondersteuning van innovaties terecht. Kortom, voor innovatie in de bouw vinden ze financiële ondersteuning vanuit de overheid nodig.

‘Verhuurdersheffing heeft langste tijd gehad’

De verhuurdersheffing is onderwerp van een felle politieke discussie. De ChristenUnie wil de heffing schrappen, maar de VVD gaat daar niet in mee. Carla-Dik Faber (CU) zegt dat de verhuurdersheffing haar langste tijd heeft gehad. Daarop volgt een instemmend applaus uit de zaal. Faber zegt de heffing te willen afschaffen, om corporaties meer financiële ruimte te geven waardoor ze hun woningen kunnen verduurzamen. Volgens haar zijn hiervoor stappen gezet in het klimaatakkoord, maar gaat er nog niet genoeg geld terug naar de corporaties. Ze vindt dat er betere afspraken moeten komen over verduurzaming bij corporaties.

‘We kunnen geld maar één keer uitgeven’

Faber krijgt bijval van Ronnes (CDA). Volgens hem blijft geld bij corporaties een probleem. Een groot deel van de corporaties kan de verduurzaming niet betalen, ondanks dat al 100 miljoen euro extra is ingezet voor verduurzaming, aldus Ronnes. Koerhuis (VVD) wil de verhuurdersheffing niet verlagen. Hij vindt dat corporaties genoeg inkoopkracht hebben, gezien hun grootte en expertise. “Het geld kunnen we maar één keer uitgeven. We zetten daarom in op het ontzorgen van bewoners via het Warmtefonds.” Volgens Beckerman (SP) gaat het geld uit dit fonds vooral naar huiseigenaren, niet naar huurders. Een warmtefonds is dan geen oplossing, aldus Beckerman.

Meningen over warmtenetten verdeeld

Ook over warmtenetten zijn de meningen verdeeld. Volgens Ronnes (CDA) is de snelste manier om de keuze hiervoor over te laten aan de gemeente, in combinatie met een aansluitplicht. Ook Dik-Faber (CU) vindt deze optie de meest kansrijke oplossing, al vindt ze een open warmtenet het meest wenselijk. Opvallend, want in de praktijk kiest de politiek omwille van de snelheid voor verplicht aansluiten als een gemeente kiest voor een warmtenet. Kennelijk gaat snelheid voor consumentenbelang. Volgens Beckerman (SP) is het probleem dat de warmtetarieven nog steeds zijn gekoppeld aan de gasprijs en dat er nog geen duurzame warmtenetten zijn. Volgens haar moeten warmtenetten betaalbaar worden en worden ingericht volgens Deens model.

Energieloketten bij gemeenten

CDA en ChristenUnie willen energieloketten bij gemeenten. Ronnes (CDA) vindt dat burgers moeten kiezen voor verduurzamingsmaatregelen op basis van objectieve informatie. Dat kan volgens hem via energieloketten bij gemeenten. Volgens Dik-Faber (CU) moeten in alle gemeenten energieloketten een plek krijgen. “Dat is nodig om mensen informatie en handelingsperspectief te bieden.” Beckerman (SP) zegt dat de ‘meeste mensen geen idee hebben’ en onzeker worden bij tegenstrijdige boodschappen over kosten. Daardoor is volgens haar het draagvlak bij veel mensen laag. Koerhuis (VVD) wil de keuze overlaten aan huiseigenaren. Dat is volgens hem ook beter voor het draagvlak.

Partijen positief over klimaatakkoord

Ondanks de tegenstellingen in hun standpunten verwachten de klimaat-woordvoerders op één lijn te komen als het gaat om de maatregelen voor het klimaatakkoord. “We vinden elkaar in de Kamer,” zegt Beckermann (SP). Dat beaamt Koerhuis (VVD): “In de Kamer komen we er weer uit”. Faber (CU) verwijst naar de Klimaatwet, die in de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen. Ook staan ze alle vier achter de doelen in het klimaatakkoord. “De doelen staan niet ter discussie. Wel moeten we nog praten over de uitwerking van specifieke maatregelen,” aldus Faber.

Foto: Klimaat-woordvoerders uit de Tweede Kamer in debat op Energy-Up. V.l.n.r. Erik Ronnes(CDA), Sandra Beckerman (SP), Daniel Koerhuis (VVD), Carla Dik-Faber (CU) en Marcel Brosens (dagvoorzitter).

Eén antwoord op “Kamerleden: meer geld naar innovatie in bouw”

 1. Na 10 jaar ervaring met ondermeer energieloketten en bewust maken van eigenaren, verhuurders en huurders van onroerend goed om te gaan verduurzamen kan ik maar 1 conclusie trekken en wel;
  1. Maak energiebesparing zichtbaar.
  2. Maak energiebesparing begrijpbaar.
  3. Begin met verbeteren van de comfort beleving.

  Hoe?
  Gebruik de metafoor van de thermoskan.
  Waarmee starten? Ultragraphyx – Ultragrafie voor de kierdichting, en thermografie voor de isolatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *