Training – Energieprestatievergoeding nader toegelicht

De energieprestatievergoeding nader toegelicht

Zo maak je de EPV praktisch toepasbaar.

In de training “Energieprestatievergoeding nader toegelicht” leggen we uit hoe de EPV werkt en hoe je die als corporatie kunt toepassen en onder welke voorwaarden. Ook als aanbieder of bouwer is het belangrijk om de werking van de EPV te snappen omdat corporaties om garanties op energieprestaties van woningen kunnen vragen. Dit zijn garanties die de corporatie immers doorzet naar haar huurders. Voor gemeenten is de EPV ook een belangrijk instrument in het kader van de prestatieafspraken die jaarlijks tussen corporaties, huurders en de gemeente worden vastgelegd.

De energieprestatievergoeding is een vergoeding die een corporatie aan een huurder mag vragen voor een besparing op zijn energierekening. De corporatie investeert op basis van die vergoeding in (extra) isolatie, ventilatie en zonnepanelen, waardoor de huurder op jaarbasis lagere of geen kosten voor energie meer heeft. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd en mag gevraagd worden boven op de gemaximeerde huur.

Mede dankzij de introductie van de EPV wordt nu al bijna 15% van de nieuwbouw bij corporaties EPV-waardig gerealiseerd met een positieve business case voor corporaties, bouwers en huurders en ook duizenden renovaties zijn inmiddels met een gezonde business case gerealiseerd dankzij deze vergoeding.

Dag overzicht van de training “Energieprestatievergoeding nader toegelicht”

Introductie

Ontstaansgeschiedenis en noodzaak van EPV

Verdieping

Werking van de EPV

Business case en toepassing

Implementatie van de EPV in strategie en organisatie

Aandachtspunten

Lessen uit de praktijk

Praktische informatie

Meer informatie over deze training?