Eerste woonwijk in Zuid-Holland naar nul-op-de-meter

6 woningen in Oostvoorne, Zuid holland, zijn gerenoveerd naar Nul op de Meter.

Het Woonbedrijf Westvoorne heeft samen met Hazenberg bouw | TBI een NOM-pilot in Oostvoorne gerealiseerd. Er zijn nu in totaal zes woningen gerenoveerd; vijf daarvan zijn bewoond en de andere is een modelwoning. Na de renovatie van de pilotwoningen wordt de pilot geëvalueerd en wordt het vervolgtraject besproken. De overige 62 woningen in de buurt maken dan ook kans op een NOM-renovatie.

Bewonerscommunicatie

Bewoners zijn middels informatieavonden op de hoogte gesteld van de NOM-renovaties. Hierbij is gevraagd welke bewoners zich wilden aanmelden voor de pilot. Gedurende het gehele traject zijn de bewoners intensief betrokken door het Woonbedrijf Westvoorne en Hazenberg Bouw. Aan de keukentafels van de bewoners zijn vele persoonlijke gesprekken gevoerd om hen mee te nemen in het besluitvormingsproces. De bewoners mochten onder andere meebeslissen over de kleur van de gevel.

De bewoners geven aan trots te zijn op de hypermoderne uitstraling van de pilotwoningen. “Met de NOM-renovaties vernieuwen we gebouwen en wijken weer voor de volgende decennia. Laten we ons allemaal inspannen dat deze projecten echt kwaliteit toevoegen en bewoners tevreden maken,” zegt Bart van de Velde projectmanager duurzaamheid APPM, ingehuurd door Woonbedrijf Westvoorne.

Vernieuwend

Het project is om meerdere redenen bijzonder. Het is gelukt om alle installaties in de gevelelementen te verwerken die zijn afgewerkt met keramische steenstrips. Het is de eerste woonwijk met sociale huurwoningen in Zuid-Holland die naar nul-op-de-meter wordt gerenoveerd en in de wijk zijn ook acht koopwoningen waarvan de meeste op basis van Koopgarant zijn verkocht.

Voor deze mensen is het bijna onmogelijk om zelf het bedrag van € 75.000,- te investeren. Het Woonbedrijf Westvoorne heeft samen met VBTM-advocaten gezocht naar een juridische constructie waarbij het Woonbedrijf dit bedrag investeert en de woningeigenaar hiervoor maandelijks een bedrag betaalt gelijk aan de energieprestatievergoeding (EPV) die de huurders betalen.

Oostvoorne is de eerste woonwijk in Zuid-Holland die wordt gerenoveerd naar Nul op de Meter.

Bouwperiode

Het traject van informeren en bewoners vinden die wilden deelnemen aan de pilot is in 2016 ingezet. Het traject heeft wat vertraging opgelopen, mede door een nest gierzwaluwen. Om NOM-renovaties uit te voeren moet je voldoen aan de Wet natuurbescherming ontheffing en vrijstelling. Zie ook de gedragscode natuurinclusief renoveren. De werkwijze van de gedragscode is gebaseerd op overcompensatie: er worden standaard nestvoorzieningen opgenomen in NOM-renovatieconcepten voor de beschermde vogelsoorten en vleermuizen, ook als er voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden geen beschermde soorten zijn aangetroffen. 

Facts & Figures

 • nieuwe buitengevel (zowel voor als achter)
 • nieuwe kozijnen met tripleglas
 • nieuw dak met geïntrigeerde zonnepanelen
 • All electric.
 • WTW-installatie
 • warmtepomp
 • aantal woningen heeft ook een nieuwe badkamer gekregen

Bouwer & Corporatie

 • het Woonbedrijf Westvoorne
 • Hazenberg Bouw b.v.| TBI

Media & Contact

Bekijk hier de foto’s van het project

De adressen

 • Bethlehemweg (26 t/m 48),
 • Van Leijdenweg (3 t/m 9 en 11 t/m 19),
 • Middellandweg (31 t/m 55, 44 t/m 66)
 •  Gijzenhoekweg (29 t/m 37 en nr. 36 modelwoning) 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *