De Renovatieversneller: “Doorbouwen op bestaande initiatieven”

Renovatieversneller

Dit artikel is het tweede verslag van de samenwerkingsmiddag van de leden van Stroomversnelling gehouden op 23 mei 2019. Deelsessie interview met Margriet Drijver van De Renovatieversneller.

Het doel van de Renovatieversneller is een marktproces waarbij blijvende efficiencyverbetering en daarmee kostenreductie kan ontstaan, in een nog kleine markt voor vergaande energierenovaties.

Margriet Drijver (interim-bestuurder Lefier) is door BZK aangesteld als ‘bestuurlijk boegbeeld’ voor het nieuwe innovatietraject Renovatieversneller. Dit is een programma dat voortgekomen is uit het klimaatakkoord. Ze willen hiermee standaardisatie, repeteerbaarheid en industrialisatie van processen ontwikkelen. Dit moet als basis dienen voor integrale kostenreductie en innovatie. Zij doet dit door middel van vraagbundeling bij woningcorporaties. Tijdens de samenwerkingsmiddag vertelt Drijver in het kort wat de plannen zijn.

Samenwerkmiddag 23 mei 2019
Samenwerkmiddag 23 mei 2019

“Renovatieoplossing met vaste prestatiegarantie”

“We willen na vier jaar een marktplaats hebben waar bewoners en corporaties voor een vast bedrag een renovatieoplossing kunnen kopen met een vaste prestatiegarantie. Die marktplaats is vooral bedoeld voor veelvoorkomende woningtypen. We willen gelijksoortige woningen veel meer in ‘treintjes’ gaan renoveren. Wat we nu doen in corporatieland is plannen per jaar. Zo’n jaarplanning komt vrij hap snap tot stand. Daarmee bedoel ik: we doen nu steeds kleine stukjes, zonder te kijken waar je winst kunt pakken. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen oplossen door gelijksoortige projecten op een gestandaardiseerde manier aan te pakken.”

Margriet Drijver tijdens samenwerkingsmiddag van de leden van Stroomversnelling gehouden op 23 mei 2019

“We willen een begin maken door ‘op de schouders te gaan staan’ van andere initiatieven op het gebied van vraagbundeling. In Limburg wordt er al mee gewerkt. In Utrecht zijn Bo-Ex en Portaal ermee bezig. Ook in Noord-Holland en Groningen zijn vergelijkbare initiatieven waarmee we verder kunnen. Bijvoorbeeld door de vraagspecificatie hetzelfde te maken en ook op andere punten samen te werken.”

“We willen een begin maken door ‘op de schouders te gaan staan’ van andere initiatieven op het gebied van vraagbundeling. In Limburg wordt er al mee gewerkt. In Utrecht zijn Bo-Ex en Portaal ermee bezig. Ook in Noord-Holland en Groningen zijn vergelijkbare initiatieven waarmee we verder kunnen. Bijvoorbeeld door de vraagspecificatie hetzelfde te maken en ook op andere punten samen te werken.”

Ivo Opstelten: “Aan vraagzijde gaat dit helpen, maar op die manier heb je nog geen investeringen in industrialisatie. Zijn jullie nog meer van plan?”

Margriet Drijver: “Als je ziet hoeveel partijen aan de aanbodkant al meedoen denk ik dat vooral de time to market sneller moet. Dan kom je al een heel eind met de huidige technieken. De Renovatieversneller gaat vooral over versnelling op punten waarop al geïnnoveerd is. Een meer voorspelbare vraag is dan ook heel belangrijk. Dat is iets anders dan vraag bundelen. Als je een continue vraag kunt realiseren kan de prijs vaak flink omlaag, zonder aan de marge van de aanbieder te zitten. Er zijn al stille revoluties gaande in de corporatiewereld, zoals conceptueel inkopen, maar je moet met de asset managers in gesprek om de huidige werkwijze structureel te veranderen.”

Lees meer…

Dit artikel is het verslag van één deelessesie tijdens de samenwerkingsmiddag van leden van stroomversnelling. Lees hieronder het verslag van de andere deelsessies van de leden van stroomversnelling.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *