We moeten met elkaar door blijven gaan

Nul-op-de-meter (NOM) begint zijn plek te vinden in het Nederlandse straatbeeld. De urgentie dat we toe moeten naar een niet fossiele naoorlogse woningvoorraad die gestoeld is op het terugdringen van de warmtevraag en zelfvoorzienend qua energieopwekking, is geland. Een reisje door het Stroomversnellingsspeelveld met Jantien van den Berg, manager Leden & Support.

Woningcorporaties kiezen steeds vaker voor nul-op-de-meteroplossingen en bouwers innoveren hun product. Toch is er nog een aantal obstakels weg te nemen. We spreken met Jantien van den Berg, manager Leden & Support voor Stroomversnelling. 

Jantien van den Berg, manager Leden & Support is een enthousiaste aanpakker. Zij houdt zich naast de dagelijkse leiding over het Stroomversnellingsteam, dat bestaat uit relatiemanagers en experts, ook bezig met het ondersteunen van de verschillende regio’s.  “Tuurlijk gaat niet alles zonder slag of stoot maar bij welke innovatie gaat dat nu wel?! De ervaring leert dat dit alleen goed gaat als je open blijft naar elkaar en in gesprek blijft.”

We zien steeds meer nul-op-de-meterprojecten toch lijkt een organisatie als Stroomversnelling nog steeds onmisbaar, hoe zit dat?

“We hebben elkaar nog steeds nodig, met name als het gaat om conditionering, de belemmerende zaken die we als individuele partij niet opgelost krijgen. Als Stroomversnellingspartijen gezamenlijk lukt ons dat wel. Samen kunnen we issues steviger agenderen, de partijen betrekken die we nodig hebben en zoeken naar oplossingsrichtingen. Neem bijvoorbeeld ons hypotheek en waarderingssysteem, dit is hard toe aan vernieuwing. We hebben er namelijk niets aan als er wel producten zijn maar deze niet financierbaar zijn. Ik verbaas me er nog steeds over dat wanneer je als bewoner netjes maandelijks je energielasten betaalt aan de energiemaatschappij je dit dan niet mag doen aan de bank en dan daarvoor extra financieringsruimte krijgt. Het klinkt zo logisch, maar zo simpel is het niet. Een dergelijk issue vraagt om een gezamenlijke visie en aanpak om tot oplossingen te komen. Daar werken we aan met onze Stroomversnellingspartijen. 


Zo werken we bijvoorbeeld aan de object gebonden financiering en financiering voor VvE’s. Maar dat zijn niet de enige conditionerende activiteiten waar we gezamenlijk in op moeten trekken. Ook warmtenetten in combinatie met NOM is een belangrijk thema. Het speelveld waarin we ons met Stroomversnellingspartijen bewegen is breed en verandert continu door ervaringen in de praktijk en vooruitziende blikken van onze leden en partners. Samen komen we zo tot een goede agenda richting bijvoorbeeld de overheid, dat is belangrijk.”

Welke sprongen zijn er al gemaakt in het speelveld?

“Het NOM Keur is een belangrijk sturingsmechanisme. Vanuit het NOM Keur bepalen we met elkaar de maatlat en weten partijen aan welke kwaliteiten het product moet voldoen en zo dus ook wat ze mogen verwachten. Het is goed om te zien dat partijen in hun uitvragen ook specifiek vragen om het NOM Keur en dat partijen het NOM keur voor zowel nieuwbouw als renovatie aanvragen. Het NOM Keur is niet alleen een keurmerk voor kwaliteit, het geeft partijen ook inzicht in waar de innovaties en verbeteringen liggen. Een belangrijk aspect zijn de bewonerservaringen en de vertaalslag naar hoe concepten met deze input verbeterd kunnen worden. 

Ik realiseer me hierbij dat het wel echt aan de marktpartijen, de aanbieders, is om een goede vertaalslag te maken van hun product richting de bewoner. Maken we straks echt wat de klant wil hebben? Is er keuze in verschillende producten? En last but not least is het ook voor de particulier goed betaalbaar? Ook hier hebben we met elkaar nog veel werk te verzetten, maar de partijen die ik spreek hebben hier voor zichzelf een heel goed beeld bij en zijn goed op weg.”

Hoe houdt Stroomversnelling de beweging erin?

“We moeten met elkaar door blijven gaan. En dat is precies wat de partijen binnen Stroomversnelling doen. Alleen door projecten te realiseren komen we verder en kunnen we oplossingen verbeteren, belemmeringen wegnemen en onszelf opnieuw uitvinden. De lessen die geleerd zijn uit de eerdere projecten worden voor iedereen toegankelijk zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Op de samenwerkdagen spreken partijen elkaar over deze lessen.

Op de laatste samenwerkdag bijvoorbeeld heeft De Goede Woning samen met Dura Vermeer vertelt hoe het uitvraagproces is verlopen. Dura Vermeer gaat 120 woningen renoveren voor De Goede Woning en 40 jaar lang het onderhoud doen. Een observatie van de corporatie was dat ze graag zien dat de aanbiedende partijen open spreken over wat ze in andere projecten hebben ervaren. Dit zijn waarschijnlijk dezelfde ervaringen als andere aanbieders hebben. Hier ging het om de zonweringen aan de gevel. Wellicht kan hier dan ook een gezamenlijk oplossing voor worden bedacht.

Samen met de leden zorgen we dat de belangrijkste documenten er komen, zoals de raamwerken voor de contracten of een begrijpelijke uitleg van de EPV voor bewoners, zodat de projecten steeds makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Maar het belangrijkste: samen constateren we dat het eigenlijk gaat over een verandering van organisaties, rollen en cultuur. Dit kan alleen maar plaatsvinden als partijen het ook zelf gaan ervaren. Doorloop het hele traject van idee tot het inkopen van een product. Wat betekent dat voor jou, je organisatie en de samenwerkingen die je aangaat. Veranderen doe je niet alleen, dat doe je samen. Samen zorgen we ervoor dat we een goed product maken waar bewoners blij van worden, een product dat echt industrieel uitvoerbaar en opschaalbaar is voor een passende prijs. Het is goed om te zien dat partijen hierin slagen. Tuurlijk gaat niet alles zonder slag of stoot maar bij welke innovatie gaat dat nu wel?! De ervaring leert dat dit alleen goed gaat als je open blijft naar elkaar en in gesprek blijft. Het is ook mooi om te zien dat de kennis en expertise van Stroomversnelling steeds vaker gebruikt wordt. Stroomversnelling ondersteunt graag hierin en brengt mensen samen.”

Wat zie jij als je naar het Stroomversnellingsspeelveld kijkt?

“Ik vind het prachtig om te zien dat juist partijen vanuit de Stroomversnellingssamenwerking een snelle ontwikkeling doormaken en mooie projecten weten te realiseren. Allemaal hebben zij het vizier gericht op meer betere producten en projecten. En dat vraagt toch wel visie, passie en moed. We zijn er nog lang niet met elkaar, want er is nog voldoende naoorlogse woningvoorraad waar menig partij zijn tanden in kan zetten en waar prachtige oplossingen voor zijn of nog komen. Laten we ons daar op focussen, laten we nieuwsgierig zijn naar wat de ander doet en ontwikkelt. En laten we elkaar vooral sterker maken, de markt is groot genoeg. Alleen dan gaan we de energieneutrale gebouwde omgeving realiseren. We hebben alle oplossingsrichtingen nodig en NOM is er daar één van!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *