Warmteversnelling: nul-op-de-meter gecombineerd met warmtenetten

Inkeerregeling nieuwbouw en Stroomversnelling

De Taskforce NOM‐renovaties met warmtenetten heeft in 2016 laten zien dat het fors isoleren van woningen in combinatie met aansluiting op een warmtenet kan leiden tot dezelfde resultaten als NOM‐renovaties zoals die tot nog toe werden gedaan met zonnepanelen en elektrische warmtepompen (bekijk het onderzoek op Energielinq). Hieruit is het project Warmteversnelling voortgekomen.

Stroomversnelling is druk bezig om samen met marktpartijen de Warmteversnelling in de steigers te zetten. Doel is om door de uitvoering van concrete projecten aan te tonen dat het non-fossiel maken van de bestaande woningvoorraad ook kan met warmtenetten waarop nieuwe duurzame warmtebronnen zijn aangesloten. We denken dan bijvoorbeeld aan bestaande hoogbouw met behulp van onderstaande 3 componenten:

  • een substantieel isolatiepakket (NOM-niveau),
  • zonnepanelen op het dak (en evt. aan de gevel) voor het huishoudelijk verbruik van elektriciteit,
  • een aansluiting op een extern warmtenet waaraan een nieuwe duurzame warmtebron wordt aangesloten (bijv. geothermie) die controleerbaar (administratief) aan de woningen wordt gekoppeld. Een tweede optie is het gebruik van bestaande restcapaciteit in duurzame warmtebronnen. De warmte wordt door de woningcorporatie via een ‘bundel’ voor een lange periode afgekocht (dit faciliteert het transitiepad van warmtebedrijven).

Dat alles uiteraard woonlastenneutraalDat kanmiddels een aangepaste EPV die geschikt is voor woningen met Nul op de Rekening (NOR) voor warmte en een aangepaste Warmtewet, die voor volledig duurzame warmte ook een NOR-prijsstructuur toestaat.

Regelgeving

Deze aanpak stimuleert twee ontwikkelingen: verduurzaming van de bestaande bouw én verduurzaming van warmtenetten. Stroomversnelling spreekt over dit initiatief regelmatig met de ministeries van BZK en EZ. Want, net als destijds bij “Stroomversnelling Huur”, is ook hier sprake van knellende regelgeving. Er is bij de ministeries in principe bereidheid de regelgeving aan te passen als we middels een marktinitiatief op basis van een zeker volume de noodzaak daartoe kunnen aantonen. 

De overeenkomst

Het idee is om rond aankomende zomer een onderlinge overeenkomst gereed te hebben die kan worden ondertekend door de partijen die concreet met elkaar concrete renovatieprojecten willen gaan uitwerken. Deze partijen zijn, voor zover we het nu overzien: bouwbedrijven, woningcorporaties, warmtebedrijven, netwerkbedrijven en gemeenten waar deze projecten zullen plaatsvinden.

Een conceptovereenkomst is in de maak en inmiddels gestuurd naar de geïnteresseerde partijen. 

Wil je meer weten of je aansluiten? Neem dan contact op met Jeroen Roos, projectleider Warmteversnelling: jroos@stroomversnelling.nl / 06-29077367.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *