Nul op de Meter en warmtelevering, gaat dat samen?

Doelgroep:

Stroomversnelling/Platform31 stimuleert renovatie volgens het Nul op de Meter (NOM) concept. Meestal staan de woningen die worden gerenoveerd in gebieden met een gas- en elektriciteitsaansluiting. Maar woningen kunnen ook zijn aangesloten op een grootschalig warmtenet. In 2004 waren dat ongeveer 250.000 woningen, in 2014 ongeveer 300.000 tot 350.000 woningen. Hoe gaan we om met Nul op de Meter en warmtelevering? Wat betekent warmtelevering voor de realisatie van het NOM concept? Is Nul op de Meter te realiseren in gebieden met warmtelevering?

Uit de studie komen drie mogelijkheden naar voren voor Nul op de Meter renovaties in warmtegebieden:

  • Afkoppelen van het warmtenet en kiezen voor all electric oplossingen;
  • Aangesloten laten op het warmtenet met maatregelen voor NOM op de woning;
  • Aangesloten laten op het warmtenet met maatregelen voor NOM in de warmte infrastructuur.

Nul op de Meter en warmtelevering: ‘all electric’

Voor NOM “all electric” is de medewerking van het warmtebedrijf nodig voor het afkoppelen van de woning van het warmtenet. Dat is niet zonder meer mogelijk, daar is de bereidwilligheid van het warmtebedrijf voor nodig. Het kan helpen als de gemeente en het warmtebedrijf een gezamenlijke visie op energietransitie opstellen waarin gezamenlijke belangen naar de toekomst worden geborgd. NOM “all electric” is een goede keuze in gebieden met eengezinswoningen in lage woningdichtheid. De energievraagdichtheid in die gebieden wordt te laag om warmte financieel aantrekkelijk te houden.

‘Warmte woning’ en ‘warmte infra’

NOM “warmte woning” en NOM “warmte infra” is een oplossing voor de gestapelde bouw (vier verdiepingen en hoger) en de dicht bebouwde oude stedelijke gebieden met monumenten, beschermd stadsgezicht, gemengde bebouwing en complexen met weinig gelijkvormigheid. Daar is NOM “all electric” vaak lastig vanwege te klein dakoppervlak voor voldoende zonnestroom, het verkrijgen van toestemming voor zonnestroom in beschermd stadsgezicht of het nauwelijks seriematige karakter van de gevelrenovatie.

Ook voor NOM “warmte woning” en NOM “warmte infra” is de medewerking van het warmtebedrijf noodzakelijk. Bij aflopende contracten (denk aan jaren ’70 en jaren ’80 wijken) is dat makkelijker dan bij doorlopende contracten.

Geen belemmering

NOM bij grootschalige warmtelevering is technisch en financieel mogelijk, contractuele aspecten kunnen een belemmering zijn maar de Warmtewet geeft geen belemmeringen voor NOM warmte renovaties. Lees meer in het uitgebreide rapport.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *