NOMagazine #4: Nieuws

De derde succesfactor ontrafeld

Al ruim dertig jaar wordt gestreefd naar het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad. Ondanks subsidies en de ontwikkeling van innovatieve technieken, worden de gestelde doelen echter nog niet bereikt. Om die doelen te behalen is namelijk ook inzicht nodig in gedrags- en organisatieprocessen. Dit inzicht is – naast geld en techniek – de derde succesfactor voor woningrenovaties met hoge energieambities. Nyenrode Business Universiteit , de TU Delft en ECN zijn gezamenlijk, ondersteund door BAM, een project gestart om deze succesfactor te ontrafelen. Het onderzoeksproject ‘de derde succesfactor’ heeft als doel kennis over gedragsmechanismen en organisatieprocessen die van invloed zijn op renovatieprojecten met hoge energieambities niet alleen boven tafel te krijgen maar ook praktisch toepasbaar te maken voor uitvoeringsprofessionals.

De resultaten van het onderzoeksproject zijn met name bedoeld voor professionals die bezig zijn met woningrenovatie (zowel koop- als huurwoningen) in bewoonde staat met hoge energieambities, dus ook nul-op-de-meterprojecten. Aannemers, installateurs, ontwikkelaars en medewerkers van woningcorporaties en gemeenten, maar ook leveranciers en producenten krijgen concreet inzicht in de werking van gedragsmechanismen en organisatieprocessen. Daarnaast worden zij in staat gesteld om dit effectief in een projectplan, procesontwerp of lokale aanpak te integreren.

De inzichten worden vanaf medio januari gedeeld in een publicatie, meerdere video’s, masterclasses en workshops.

VvE Ellen in Assen eerste in het land met een financiering voor NOM

VvE Ellen in Assen wil naar nul-op-de-meter (NOM), al drie jaar. Nu de financiering rond is, gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren. De VvE is de eerste in het land die nul-op-de-rekening met een gebouwgebonden financiering financiert. Dit soort pilots zijn van groot belang voor het opdoen van zoveel mogelijk ervaring om een landelijk financieringsproduct te ontwikkelen. Zo kan het straks ook voor andere VvE´s mogelijk worden om naar NOM te gaan, hetgeen een flinke sprong zou opleveren in de energietransitie. Goed nieuws: gebouwgebonden financiering is opgenomen in het regeerakkoord! >> Lees verder.

Hendriks Coppelmans Bouwgroep ontvangt NOM Keur

Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV uit Uden heeft het certificaat NOM Keur ontvangen op haar nieuwbouwconcept BudgetRijwoning NOM (nul-op-de-meter). Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling, overhandigde op 29 november het certificaat aan algemeen directeur Bart Hendriks. Nul-op-de-meterwoningen wekken net zoveel energie op als ze verbruiken. >> Lees verder.

NOM opgenomen in Aedes routekaart

Aedes biedt woningcorporaties een eerste versie van de Routekaart CO2-neutraal 2050. Invullen biedt corporaties inzicht in de eigen langetermijnstrategie op weg naar CO2-neutrale woningen. Corporaties hebben in de Woonagenda 2017 – 2021 afspraken gemaakt over het verduurzamen van hun woningen, omdat dat een grote bijdrage levert aan verminderen van de CO2-uitstoot. Dit past in het Klimaatakkoord van Parijs waarin in 2015 is afgesproken de CO2-uitstoot wereldwijd richting 2050 drastisch te beperken. NOM wordt bij twee van de vier routes genoemd als strategie om naar CO2 neutraal te gaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *