Renoveren naar Nul op de Meter en Langer Thuis

Kennisdocument Duurzaam Thuis Hoe te renoveren naar NOM

Door onderzoek, experimenten en aanbodontwikkeltrajecten hebben Platform31 en Energiesprong het afgelopen jaar veel kennis opgedaan over renoveren naar Nul op de Meter (NOM) en Langer Thuis-woningen. Kan een Nul op de Meter plús Langer Thuis propositie woonlastenneutraal worden aangeboden? Hoe kunnen woningen hiervoor geschikt gemaakt worden? Welke proposities zijn kansrijk? En welke lessen zijn er geleerd?

Een groot deel van de woningvoorraad is onvoldoende geschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Met Duurzaam Thuis experimenteren Platform31 en Energiesprong met energieneutrale (Nul op de Meter) woningrenovaties in combinatie met het levensloopbestendig maken van de woningen.

45.000 woningen

Van de 45.000 woningen die tot 2021 volgens de Rijksoverheid elk jaar geschikt gemaakt moeten worden voor Langer Thuis, zijn naar schatting 29.000 stuks bestaande woningbouw. En daarvan zijn circa 13.000 eengezinswoningen. Om zulke aantallen woningen te kunnen renoveren zijn herhaalbare oplossingen nodig.

3 kansrijke proposities

Binnen Duurzaam Thuis spreken we van ‘proposities’ of ‘product-marktcombinaties’. Dat zijn oplossingen die conceptueel rondom een bepaald woningtype en een bepaalde woonvraag zijn georganiseerd en die op een geïndustrialiseerde wijze aangeboden en geproduceerd kunnen worden. Uit de resultaten van Duurzaam Thuis komen drie
proposities als kansrijk naar voren:

  • Voorsorteren: De woning wordt tijdens een Nul op de Meter renovatie met enkele aanvullende ingrepen voorbereid op latere zorgmaatregelen. Die latere maatregelen worden pas toegepast als er daadwerkelijk behoefte aan is.
  • X-tender: Aanbouw in de tuin. Bij variant A is de X-tender klaar voor een badkamer, maar wordt die nog niet geïnstalleerd. Bij variant B wordt een bad- en slaapkamer geïnstalleerd.
  • Duplex: Splitsen van de woning in een benedenwoning – eventueel inclusief X-tender – en een bovenwoning. Op het dak van de X-tender kan een dakterras voor de bovenwoning gemaakt worden.

Renoveren naar Nul op de Meter: 3 lessen

  1. Er is financieel, organisatorisch en technisch voordeel te halen uit het tegelijkertijd oppakken van de twee opgaven Nul op de Meter en Langer Thuis. Hoeveel precies is nog niet goed vast te stellen, daar is meer experimenteerruimte voor nodig.
  2. Mensen voelen zich niet snel aangesproken door campagnes over Langer Thuis of levensloopbestendig wonen. Pas als mensen zelf zorg nodig hebben, ontstaat de interesse in levensloopbestendige oplossingen. Om de woning op dat moment aan te passen brengt hogere kosten met zich mee dan als dat preventief gebeurt.
  3. Uit de praktijk is gebleken dat huurders bereid zijn om €50,- tot €100,- per maand extra te betalen voor woningaanpassingen die Langer Thuis wonen mogelijk maken.

Meer lezen over de geleerde lessen? Alle volledige lessen staan in het Duurzaam thuis-kennisdocument.

Download kennisdocument

In het kennisdocument ‘Duurzaam thuis: hoe te renoveren naar Nul op de Meter + Langer Thuis’ worden deze proposities uitgebreid toegelicht. Download het kennisdocument hier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *