Alles over Nul op de Meter

Alles wat je moet weten over nul op de meter

In dit artikel, geschreven voor professionals in de energietransitie in de gebouwde omgeving, lees je alles wat je moet weten over Nul op de Meter.

Wat is Nul op de Meter?

Nul op de meter (NOM) is een huis dat energieneutraal is. Het huis wekt evenveel (of meer) energie op dan dat het verbruikt. Door het treffen van een aantal maatregelen kun je een bestaande woning Nul op de Meter maken. Nul op de Meter wordt beschouwd als het nieuwe normaal.

Definities binnen Nul op de Meter

Er zijn vele definities die worden gebruikt om het Nul op de Meter concept te duidden. Hier tref je een lijst aan met definities die gebruikt worden in kennispapers over Nul op de Meter.

Welke maatregelen kun je nemen om een NOM-woning te krijgen?

De maatregelen die je kunt nemen om een Nul op de Meter woning te creëren is door middel van een upgrade van de woning met onder meer;

  • gevelaanpak;
  • slimme installaties;
  • eigen energieopwekking.

Wat kost een NOM-woning?

Een NOM woning wordt gemaakt met het uitgangspunt dat je het geld gebruikt van de oude energierekening. Hierdoor blijven de woonlasten voor de bewoners gelijk, een beter huis voor hetzelfde geld dus.

Dit uitgangspunt levert nog best wat vragen op. Want wie garandeert dat het huis inderdaad Nul op de Meter is? Mag je, als corporatie, het geld van de energierekening innen van de huurders? En hoe krijg huurders überhaupt zo ver dat zij instemmen met een ingrijpende renovatie? Zijn er wel betaalbare Nul op de Meter concepten? Hoe kan een particulier het financieren? Tegen welke regelgeving loop je aan?

Binnen de Stroomversnelling wordt samen met pionierende partijen verder gewerkt aan alle randvoorwaarden om Nul op de Meter (ver)bouw nog beter en gemakkelijker te maken.

Zo vereenvoudigen en versnellen we (vergunnings-) procedures, maken we een passend financieringsaanbod en werken innoverende bouwpartijen aan een nog beter en mooier aanbod.

Prijsontwikkeling

Woningen industrieel renoveren tot ‘nul-op-de-meter’ is voor een belangrijk deel van de woningvoorraad een goede aanpak. Het biedt de beste verhouding tussen kosten en baten. Baten zijn de in de toekomst vermeden energielasten door onder meer isolatie en warmteterugwinning.

Dit blijkt uit het rapport ‘Nul-op-de-meter, prijsontwikkeling 2015-2030’. Hierin worden de kosten en baten geïnventariseerd van ‘nul-op-de-meter’-renovaties (NOM) en vergeleken met die van traditionele label B-renovaties. 

De voordelen voor corporaties

Bouwconcepten met NOM Keur nemen woningcorporaties zorgen uit handen door automatisch te voldoen aan de energieprestatievergoeding (EPV) wetgeving en aardgasvrij verwarmen. Dankzij de eisen aan monitoring kunnen de energieprestaties gecontroleerd worden en loopt de inning van de energieprestatievergoeding geen gevaar.

Daarnaast maakt NOM Keur aanbesteden effectiever door een integrale set prestatie-eisen. NOM Keur bestaat voor renovatieconcepten en nieuwbouwwoningen en is toepasbaar op laagbouw woningen. De voordelen voor woningcorporaties zijn:

  1. NOM Keur is een doordacht energieconcept met garantie.
  2. Prestatieeisen op basis van daadwerkelijk gedrag in plaats van gemiddelden.
  3. Monitoring die voldoet aan de EPV wetgeving.
  4. Effectieve aanbesteden door een integrale set prestatie-eisen.

In dit verdiepende artikel leest u meer over de voordelen van NOM Keur voor woningcorporaties.

NOM en Natuurinclusief Renoveren

Woningcorporaties zijn volop bezig hun woningbezit te verduurzamen, met het oog op de energietransitie. Als daarbij beschermde dier- of plantsoorten in het gedrang komen, krijgen corporaties en bouwers met de Wet natuurbescherming (Wnb) te maken. Bij NOM Keur-projecten mag de gedragscode Natuurinclusief Renoveren worden toegepast. Het voortraject van deze projecten wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder, merken bouwers.

De werkwijze uit de gedragscode is gebaseerd op overcompensatie. Dit houdt in dat er altijd nestkasten voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis worden opgenomen in de NOM renovaties. Door er vanuit te gaan dat soorten altijd aanwezig kunnen zijn en deze nestplaatsen standaard te compenseren, kan het ecologisch vooronderzoek tot een quick scan beperkt blijven.

De gedragscode is al een tijd in gebruik. Bouwers positief zijn over de snelheid in het proces. Zij kunnen snel starten met projecten en merken dat het proces veel meer voorspelbaar is. Je kunt hier de oplegger ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren, bestemd voor projecten met het NOM Keur’, downloaden.

Handige links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *