Nieuw themablad beschrijft processen bij corporaties rondom NOM, EPV en monitoring

themablad Corporatieprocessen

Woningcorporaties die hun woningvoorraad naar Nul-op-de-Meter brengen, krijgen met allerlei nieuwe werkprocessen te maken. Het meten en bewaken van energieprestaties, invoering van energiebundels, het ophalen van energieprestatiegegevens, het opstellen van EPV-rapportages, onderhoud van energie-installaties… en nog meer. Hoe kun je als corporatie het beste omgaan met interne processen op het moment er met NOM, monitoring en EPV gewerkt gaat worden?

Het nieuwe themablad Corporatieprocessen helpt woningcorporaties op weg

Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) Nul-op-de-Meter-woningen (NOM). Ze krijgen met deze EPV dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De verhuurder moet dan wel jaarlijks aantonen dat de woning de beloofde energieprestaties daadwerkelijk levert. Voor corporaties komt hier nogal wat bij kijken. Ten eerste, energieprestaties contracteren en beheren, maar ook monitoring en energierapportages maken. Het brengt werk met zich mee dat vaak nieuw is voor de organisatie. Daarom hebben corporaties soms drempelvrees om met Nul-op-de-Meter aan de slag te gaan. Het nieuwe themablad Corporatieprocessen helpt woningcorporaties hiermee op weg. 

Themablad Corporatieprocessen voorzijde
Klik op het plaatje om het themablad te downloaden.

Ingewikkeld en onbekend

Die vrees is deels ongegrond, zegt Wichert de Lange, adviseur Vastgoed bij Portaal en al enkele jaren betrokken bij NOM-woningen. “Veel woningcorporaties vinden de EPV een lastig middel om toe te passen. De processen om de EPV te implementeren en uit te voeren worden soms als ingewikkeld ervaren. Het verzamelen en verwerken van monitoringgegevens is relatief nieuw in de sector en het geven van garanties met betrekking tot energieprestaties is onbekend. Maar soms wordt het wat groter gemaakt dan het is. Dit belemmert corporaties dan om EPV te vragen. Dat is jammer, een gemiste kans.”

Zelf niet het wiel uitvinden

De Lange werkte binnen Stroomversnelling daarom mee aan het nieuwe themablad Corporatieprocessen. Dit themablad beschrijft de processen bij corporaties rondom NOM, EPV en monitoring. “Het themablad biedt een mooi handvat om met NOM aan de slag te gaan. Ook corporaties die al langer met NOM werken, kunnen met de handreiking hun werkwijzen nog eens tegen het licht houden.” De publicatie is gebaseerd op ervaringen van corporaties die al bezig zijn met NOM. Andere corporaties kunnen hier hun voordeel mee doen en hoeven niet zelf meer het wiel uit te vinden.

Alle NOM-processen die afwijken van de reguliere, dagelijkse werkroutines worden stap voor stap beschreven. Welke stappen zijn bijvoorbeeld nodig en wanneer? Wie is per fase verantwoordelijk voor welke stap? En wat is hierbij nodig? De Lange: “In feite hoeven corporaties niet zo veel anders te doen. Zij komen een heel eind met de bestaande processen. Op sommige punten moet je dingen anders doen, maar daar worden de processen niet anders door.”

Samenwerking met Corponet

De handreiking beschrijft dus alle processtappen, voorwaardelijke beleidskeuzes, betrokken afdelingen en aandachts- en leerpunten. Een Stroomversnelling-taskforce Corporatieprocessen, onderdeel van de ontwikkeltafel Monitoring, heeft de handreiking gemaakt. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Corponet. Want alle processen worden straks ook beschreven in de CORA (Corporatie Referentie-architectuur), die modellen aanbiedt waarmee corporaties een gestandaardiseerde bedrijfsvoering kunnen inrichten.

De Lange: “Het was heel waardevol dat Corponet tijdens het ontwikkelen van de handreiking aan tafel zat. We konden steeds met elkaar toetsen welke processen nieuw zijn, en welke ondergebracht kunnen worden in reguliere processen. Een beperkt aantal punten wijkt af van de standaard processen. Die onderdelen zullen corporaties nu zelf binnen hun organisatie moeten inregelen. Hier helpt de handreiking bij. CORA gaat hier ook mee aan de slag.”

Zoek aansluiting op bestaande processen

De Lange adviseert corporaties deze nieuwe processen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de bestaande processen. “Iedere corporatie heeft medewerkers die processen beschrijven. Betrek hen erbij, maak gebruik van hun kennis en kunde.” Daarnaast drukt hij corporaties nogmaals op het hart om de introductie van NOM, EPV en monitoring niet groter te maken dan het is. De Lange: “In feite gaat het gewoon om contractmanagement. Niet van een lift of CV ketel, maar van een complete woning met alle installaties. Alleen de EPV is anders, en de verantwoording die je aan de huurder moet afleggen. Dat zijn de enige onderdelen die corporaties zelf moeten inregelen. Het themablad is hierbij een goed hulpmiddel.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *