De voordelen van monitoring worden nog lang niet altijd benut

Voordelen van monitoring

Woningcorporaties monitoren hun verduurzaamde woningen meestal om de Energieprestatievergoeding (EPV) te kunnen verantwoorden. Maar monitoringsystemen kunnen ook voor andere doeleinden worden benut, zoals beheer en onderhoud, conceptverbetering en het beheersen van energielasten. Investeren in monitoring kan duidelijke voordelen opleveren voor woningcorporatie, aanbieder en bewoner, blijkt uit een verkennend onderzoek van Stroomversnelling. Jasmin Hodzic, sales director bij Enervalis, vertelt wat monitoring allemaal mogelijk maakt.

De verkenning brengt in beeld welke winst en voordelen monitoring kan opleveren. De waarde van verschillende proposities wordt hierbij – per woning en per jaar – in concrete geldbedragen uitgedrukt. Die waarde wordt nog lang niet altijd ten volle benut, signaleert Jasmin Hodzic, sales director bij Enervalis, dat al lange tijd samen met grootaandeelhouder ABB betrokken is bij Stroomversnelling. Het bedrijf wil een hoofdrol spelen in de energietransitie door merkonafhankelijke concepten voor home energy management, en de integratie en optimalisatie van verschillende aanstuurbare energiezuinige installaties in woningen.

Voordelen van investeren in monitoring

Hodzic: “We zitten midden in de energietransitie waarbij corporaties de startmotor zijn. Zij investeren vaak voor meer dan 20.000 euro aan installaties in NOM- en andere energiezuinige woningen. Maar weten niet altijd of die voldoende presteren, of überhaupt functioneren. Bij PV-panelen bijvoorbeeld weet een corporatie soms niet of de installatie het wel doet. Het komt wel eens voor dat iets niet goed is aangesloten waardoor achteraf blijkt dat er een jaar geen opwek is geweest. Wanneer je als corporatie in dure installaties investeert, is het dus verstandig om ook monitoring daarin mee te nemen. Dat voorkomt vervelende discussies met huurders en geeft de corporatie inzicht in het technisch en energetisch functioneren van verduurzamingsmaatregelen.” 

Investeringen terugverdienen

De investering die voor monitoring nodig is, verdient zich niet binnen een jaar terug. Maar op langere termijn is er een ‘return of investment (ROI)’, verzekert Hodzic. “Als je een NOM-woning hebt gebouwd, kun je een Energieprestatievergoeding (EPV) aan je huurder vragen. Dat is een manier om een deel van je investering terug te verdienen. Wanneer een corporatie de mogelijkheden van monitoring goed benut, kan het de ROI nog verder vergroten, en dat heeft voordelen. Niet alleen bij de NOM-woningen maar zeker ook bij de andere energiezuinige woningen binnen hun portfolio. Wij zorgen voor een businesscase die breder is dan EPV. De EPV is een prima instrument om een ROI te bewerkstelligen, maar met onze technologie lukt dat nog makkelijker en sneller.” Maar er zijn meer voordelen van monitoring naast investeringen.

Exploitatiekosten verlagen

Connectiviteit – inzicht in energiestromen en het technisch functioneren van een installatie op afstand – is hierbij het sleutelwoord. Met connectiviteit ontstaat de mogelijkheid voor remote asset management van duurzame installaties. “Onderhoud en beheer is één van de grootste kostenposten van corporaties in de exploitatie van woningen. Connectiviteit helpt op exploitatiekosten te besparen. Bij sommige van onze klanten begint het al op het moment dat een installatie de fabriek verlaat.

Met een zogenoemde Factory Acceptance Test kunnen we laten zien of je toestellen correct zijn aangesloten en goed functioneren, waarmee we faalkosten verlagen. Zo was er een project waar bij een paar honderd woningen de stooklijnen van de warmtepompen verkeerd waren ingeregeld. Onze klant heeft dit allemaal inzichtelijk kunnen krijgen en  vanaf afstand kunnen verhelpen door onze oplossing toe te passen. Daarmee hebben zij een paar honderd ritjes bespaard en bewoners niet lastig hoeven te vallen.” Ook op het moment dat een installatie in een woning gekoppeld is, kun je testen: de zogeheten Site Acceptance Test. Hierbij laat de software zien of de apparaten goed zijn geïnstalleerd en of de data op de goede manier binnenkomen.

Prestaties inzichtelijk maken

Na het installeren is het ook belangrijk om te weten hoe installaties in de praktijk presteren. Met remote  asset management biedt Enervalis inzicht in energieverbruik door energiestromen inzichtelijk te maken. “Ook bieden we inzicht in de technische werking van een installatie. Waarmee een corporatie storingsanalyse en gericht onderhoud kan (laten) doen. “Storingsoplossingen maak je meer planbaar. Bijvoorbeeld door warmtepompen op afstand te resetten. Ook kun je foutcodes ontvangen, waarbij je kan bepalen wat de mogelijke oplossing is voordat er iemand voor interventie op pad wordt gestuurd. Bij wtw’s waarschuwt een alarm of een filter vuil is of vervangen moet worden. Onderhoud is hierdoor beter te plannen. Als er een monteur op pad moet, kan hij meteen de juiste onderdelen meenemen en ook dat valt weer planbaar te maken. Vooronderzoek op locatie is niet meer nodig, want dat kan dus op afstand gebeuren.” 

Intelligente optimalisaties

De combinatie van connectiviteit en monitoring maakt daarnaast tal van intelligente optimalisaties mogelijk. Zo is het mogelijk om van afstand de thermostaat te sturen, inzicht te hebben in de temperatuur setpoint en de ventilatie setpoints. “Woningen zijn tegenwoordig heel goed geïsoleerd. In de zomermaanden is er kans op oververhitting omdat de woning zijn warmte niet kwijt kan. Dat valt op te lossen met automatische nachtkoeling. Op basis van de binnen- en buitentemperatuur kunnen we de wtw slim aansturen waardoor hij wat extra koude lucht de woning binnenlaat.

Ook niet onbelangrijk is dat wij ventilatie kunnen sturen op basis van luchtkwaliteitsparameters. Zoals CO2, relatieve luchtvochtigheid en fijnstof. Op basis van die parameters kunnen we de ventilatie slimmer aansturen en het binnenklimaat gezonder maken. Een zeer interessante toepassing is het balanceren van het lokale elektriciteitsnetwerk: we laten warmtepompen vooral draaien op momenten dat er veel groene stroom beschikbaar is. Zo voorkomen we overbelasting van het net én verlagen we de CO2 voetafdruk.”

Energieverbruik verlagen en zelfconsumptie verhogen

Slimme algoritmes voor verlagen energieverbruik en verhogen zelfconsumptie. “De salderingsregeling wordt de komende jaren afgebouwd. Dan wordt het belangrijker om de energie die je zelf opwekt, in grotere mate ook zelf te verbruiken. Want je krijgt er steeds minder voor terug als je injecteert in het net.” Zo valt het moment waarop warm water wordt aangemaakt te sturen op basis van PV productiedata. Slimme algoritmes en slimme sturing helpen zelfconsumptie te verhogen. “Ons systeem kan ook als ‘verkeersregelaar’ dienen binnen een huishouden. Opgewekte energie die niet is geconsumeerd of geïnjecteerd wordt dan in een lokale accu opgeslagen, als die aanwezig is en we deze geïntegreerd hebben.” 

Standaard nodig voor communicatie met warmtepomp

Voor de toekomst hoopt Hodzic dat het makkelijk gaat worden om de Enervalis hard- en software met meer systemen te koppelen. “We moeten wel bij de data kunnen van een toestel, dat is een randvoorwaarde. Maar we zijn er klaar voor. Op dit moment is er echter nog een drempel in de markt. Want het ontbreekt aan standaardprotocollen om met warmtepompen en andere installaties te kunnen communiceren. Standaardprotocollen zullen het makkelijker maken om informatie uit installaties te ontsluiten.” 


Monitoren van energieprestaties
Klik op het plaatje om de training aan te vragen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *