Petra Hofman

Petra Hofman

Petra Hofman kent de achtergronden, inhoud en context van Nul op de Meter heel goed. Ze kan helpen bij het omzetten van een NOM ambitie in concrete stappen als het gaat om interne processen bij woningcorporatie, gemeente of aanbieder én als het gaat om samenwerking/interactie tussen verschillende partijen. Dit kan zijn in het kader van ontwikkelen kennis of concepten, matchen vraag & aanbod, interactie met bewoners of samenwerking op stedelijk of regionaal niveau. Petra kijkt daarbij zowel naar de inhoud van Nul op de Meter en randvoorwaarden als naar de (verander)processen die daarbij een rol spelen. Petra werkt vanuit Diep, waar ze oprichter en partner is www.diep.nl.