Eefje Stutvoet

Eefje Stutvoet

Duurzaamheid, CO2-reductie en van-gas-los zijn op het moment ‘hot items’ en er lijkt veel te gebeuren. Toch zijn we al sinds de jaren ’70 bezig woningen energiezuiniger te maken. Als het gemakkelijk was geweest, zouden we al lang een energie-neutrale voorraad hebben gehad. Wat maakt het nu zo complex? En welke concrete stappen kunnen we nemen? Dagelijks hou ik me bezig met deze twee vragen.

Ik vind het interessant om de werking van een geheel systeem te begrijpen en me tegelijkertijd te verdiepen in deelaspecten hiervan. Ik hou me dan ook bezig van projectniveau tot sectorniveau en van veranderingen binnen organisaties tot nationaal beleid en wet- en regelgeving.