Claudia Laumans

Claudia Laumans

Heeft een achtergrond in communicatie- en changemanagement en organisatieontwikkeling. Zet innovatie graag in voor een betere combinatie tussen technische mogelijkheden en dat wat mensen beweegt. Heeft goed zicht op hoe het aanbod van de bouwsector zich ontwikkelt (door: prijsvraag De Voorsprong, campagne Nul op de Meter voor corporaties, Woningconcepten.nl en Supportroute voor aanbieders en co-developers van Stroomversnelling Koopwoningen) en draagt daar actief aan bij. Heeft in dat verband kennis van: prestatiegarantie, co-development, productontwikkeling, marketing, nieuwe rollen van alle actoren en Nul op de Meter.