Downloads

Whitepapers

Nul op de Meter, hoe je dit als gemeente kunt aanpakken 2020

In deze update 2020 komen vier onderwerpen aan de orde waarbij gemeenten het verschil kunnen maken, de regierolvergunning-verleningleges en raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken.


Download via deze pagina de Afnameovereenkomst, het modelcontract waarmee energieprestaties kunnen worden gecontracteerd. Inclusief het whitepaper ‘Hoe contracteer ik de energieprestatie’


Download via deze pagina de Afnameovereenkomst NOM met warmtenet. Het modelcontract waarmee corporaties i.s.m. een bouwer afspraken maken voor een NOM-renovatie in combinatie met aansluiting op een warmtenet. 


Dit themablad beschrijft een methode waarmee een voorspelling gedaan kan worden van het door bewoners ervaren thermisch comfort in woningen tijdens de zomerperiode.


Themablad Brandveiligheid

Het themablad brandveiligheid NOM Keur 2.0 kan worden toegepast op grondgebonden woningen én appartementen, voor nieuwbouw én voor renovatie. Een goede toepassing van de voorschriften resulteert naast een energiezuinige en een gezonde ook in een veiligere woonomgeving.


Themablad Luchtkwaliteit Keuken

Het doel van dit themablad is informeren en adviseren over de opties voor kookafzuiging in combinatie met balansventilatie met WTW in NOM- en andere sterk luchtdichte woningen.


Rapporten

De NOM-markt blijft groeien. Het aantal NOM-woningen is al bijna 12.000. De nieuwbouw groeit verder door. Download hier de nul-op-de-meter marktmonitor 2020


Nul op de Meter; gegarandeerd goed. Een dynamisch handvat en lessen uit de praktijk.


Dit rapport levert een beeld op van de kosten en directe baten die samenhangen met het (op industriële wijze) aardgasvrij en CO2-neutraal maken van woningen. Dit beeld geven we in vergelijk met de kosten en directe baten die samenhangen met een ‘label-B’ renovatie (EPC=1,2).


Tools

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren wordt toegepast bij NOM Keur projecten. Door te werken met deze gedragscode wordt er vrijstelling verkregen van de verboden uit de Wet Natuurbescherming. De procedure rondom flora en fauna wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder.


Rekenmethode-Salderingsregels-v02

Om het effect van de beleidswijzigingen op de energielasten van bewoners van nul-op-de-meter (EPV) woningen inzichtelijk te maken heeft Stroomversnelling een werkmodel in Excel gemaakt. Het is nadrukkelijk een werkmodel.


Energieneutraal in stappen, maar dan zonder spijt. Hier een tool om te rekenen aan energieneutraalconcepten in stappen. Om daarbij te helpen is ook een handleiding opgesteld.


In dit document staan de definities die voorkomen in de kennispapers Nul op de Meter van het
programma Woningbouw Huur.