Themablad Kwaliteitsborging NOM Keur

NOM Keur op Propositie (Fase 1) gaat over de theoretische prestaties van de woning en de aannemelijkheid dat de prestaties gehaald worden, gegeven de voorgestelde conceptoplossing per type woning. NOM Keur op Toepassing (Fase 2) gaat over het borgen van de kwaliteit van het proces en het eindproduct van de realisatiefase. Bij het realiseren van een project op basis van een (algemeen) toepasbaar NOM-concept/propositie zullen er altijd afwijkingen zijn tussen wat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt en het (papieren)concept. Deze afwijkingen dienen in beeld gebracht te worden met de daarbij behorende effecten van deze afwijkingen op het waarmaken van de NOM Prestatieafspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Afnemer en Aanbieder, EPV-wetgeving en andere relevante stukken.

Met fase 2 van het NOM Keur dient te worden gegarandeerd dat de afgesproken prestaties ook daadwerkelijk gehaald/gerealiseerd worden. Daarnaast is het vaststellen en aantonen van de netto warmtevraag belangrijk voor de EPV. En dat dit herleidbaar is voor Afnemers van het NOM-product. Dit themablad gaat in op de Kwaliteitsborging NOM Keur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *