Netbeheerder Stedin neemt duidelijk standpunt in: aardgas heeft geen toekomst in nieuwbouwwoningen

Doelgroep:

Inkeerregeling nieuwbouw en Stroomversnelling

Netbeheerder Stedin gelooft niet in een toekomst met aardgas bij nieuwbouw en komt met maatregelen, zoals de inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten en een ontbindende voorwaarde in contracten. Ook ondertekende zij samen met Zuid-Hollandse en Utrechtse gemeenten het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw.

Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding ervan komt veel CO2 vrij. De gebouwde omgeving is voor 40% verantwoordelijk voor de totale CO2 uitstoot van Nederland. En daar willen we in Nederland in 2050 vanaf zijn. Stedin maakt zich al jaren hard voor het afschaffen van de aansluitplicht op aardgas. Stedins Chief Transition Officer David Peters: “We moeten nu al stoppen met het aanleggen van nieuwe gasinfrastructuur, als we in 2050 niet meer afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Daar kunnen we beter vandaag mee beginnen dan morgen”. Stedin is, net als Stroomversnelling, van mening dat we toe moeten gaan naar een samenleving die voor warmte niet afhankelijk is van aardgas. Daarom komt het bedrijf met drie maatregelen, die in lijn liggen met het op handen zijnde schrappen van de aansluitplicht op het aardgasnetwerk.

Komt tot inkeer
Een van de maatregelen is de zogenaamde inkeerregeling. Stedin biedt ontwikkelaars die tot inkeer komen de mogelijkheid om al aangegane contracten, waar aardgas is voorzien maar een elektriciteitsnet ook een mogelijkheid is, open te breken. Peters: “Veel ontwikkelaars beseffen dat als ze nú nog huizen bouwen met aardgas, de waarde hiervan op langere termijn zal dalen. Voor die ontwikkelaars die tot inkeer komen, staan wij open en gaan we graag mee om de tafel zitten om te kijken welk alternatief voor aardgas mogelijk is”.

Ontbindende voorwaarden

Daarnaast neemt Stedin ontbindende voorwaarden op in nieuwe contracten. “De verwachting is dat de wet vanaf juli dit jaar van kracht zal zijn. Met dat vooruitzicht willen wij vanaf nu al liever geen contracten meer aangaan die het aardgasnet uitbreiden. Daarom voegen we een ontbindende voorwaarde toe aan alle nieuwe contracten die het mogelijk maakt deze te ontbinden als ze in strijd zijn met de op handen zijnde wetswijziging of zodra gemeenten een wijk aanwijzen als aardgasvrij”. Stedin hoopt hiermee per direct ontwikkelaars duidelijk te maken dat bouwplannen mét aardgas geen toekomst hebben.

Green deals

Tenslotte heeft Stedin in samenwerking met gemeenten een convenant Ardgasvrije Nieuwbouw gesloten (“green deals”) waarin het gezamenlijke voornemen wordt uitgesproken om reeds goedgekeurde projecten mét aardgasaansluitingen alsnog te bewegen aardgasvrij te realiseren. De eerste deal is inmiddels gesloten. 31 gemeenten uit Zuid-Holland, de provincie Zuid Holland en Stedin ondertekenden dit convenant op 13 maart jongstleden. De provincie Utrecht en 17 Utrechtse gemeenten ondertekeneden dit convenant kort daarop ook. Met de ondertekening van deze convenanten bundelen de provincies, gemeenten en de netbeheerder de krachten om te zorgen dat projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers alsnog kiezen voor een duurzaam alternatief voor aardgas.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *