De 10 meest gelezen artikelen van 2019

10 meeste gelezen artikelen 2019

Eindejaarslijstjes, wie is er niet dol op? Daarom heeft de redactie van Energielinq een lijstje gemaakt met de 10 meest gelezen artikelen van het kennisplatform van Stroomversnelling.

1. Modelcontract Afnameovereenkomst Renovatie & Nieuwbouw

De Afnameovereenkomst, is enige jaren geleden ontwikkeld door een aantal bouwbedrijven en woningcorporaties binnen Stroomversnelling. Deze versie is in 2018/2019 in een samenwerking van Stroomversnelling met Aedes en Bouwend Nederland doorontwikkeld en aangescherpt. Dat heeft naast een Renovatie versie ook geresulteerd in een Nieuwbouw versie die hier te vinden is.

2. Energietransitie gebouwde omgeving – begrippen en definities

De belangrijkste begrippen en definities uitgewerkt die een rol spelen bij de transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Hierbij ligt de nadruk op aanpak van woningen (nieuwbouw en/of renovatie). De begrippen zijn alfabetisch geordend. Met kleur is aangegeven voor welke van de volgende aspecten ze met name relevant zijn, te weten; energie, business case, prestaties en sociaal.

3. Slimme stappen; ‘start with the end in mind’

Anno 2019 staan particuliere huiseigenaren voor veel uitdagingen. Dagelijks lezen we berichten in het nieuws over aardgasvrij wonen, labelverplichting bij verkoop, elektrisch vervoer of gezondheid. Zonnepanelen behoren volgens de berichten nu toch wel tot de basis van een renovatie, we stellen steeds hogere eisen aan comfort en willen de renovatie het liefst ook nog spijtvrij afronden. Dit alles leidt bij veel particulieren weer tot grote onderhoudsvraagstukken; wat doe je met verouderde kozijnen en goten of een dak dat aan vernieuwing toe is? Mogelijkheden ten overvloede, maar waar begin je dan? 

4. Deze nieuwe methode voorkomt oververhitting woningen

De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het nieuws. Deels komt dat door de steeds hetere zomers. Een andere oorzaak is het hebben van onvoldoende houvast bij het ontwerpen en toetsen van het zomercomfort van woningen. Een aantal marktpartijen – Stroomversnelling, ISSO, Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Vabi – zijn in dit gat gesprongen en kwamen met een methode voor de bouwsector om oververhitting van woningen te helpen voorkomen: de ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen.

5. OPINIE: ‘Leidraad aardgasvrije wijken: inbreng lokale data essentieel’

Gemeenten kunnen de Leidraad aardgasvrije wijken als een hulpmiddel gebruiken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Ze moeten zich echter wel realiseren dat ze het model moeten verrijken met lokale data om de uitkomsten betrouwbaar te maken. Op 30 oktober is de Leidraad aardgasvrije wijken beschikbaar gesteld. De Leidraad bestaat uit een Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en een Handreiking voor lokale analyse van het Expertisecentrum Warmte (ECW). De Startanalyse is een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het PBL is gemaakt. De analyse levert op buurtniveau voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën een eerste beeld van de technisch-economische en duurzaamheidsgevolgen (zoals ‘nationale kosten’, energievraag en CO2-uitstoot). 

6. Zo begeleid je VvE’s naar Nul op de Meter: 20 tips & tools

Bent u een adviseur, bouwer, beheerder of bestuurder van een VvE en bezig met het verbeteren van gebouwen? Bekijk dan deze 20 tips & tools op weg naar Nul op de Meter. Van profielbeschrijvingen tot rekentools!

7. Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op de overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te verduurzamen. Huiseigenaren wachten met verduurzamen op de overheid. Belangrijkste reden hiervoor is dat zij niet weten welke financiële regelingen zij vanuit de overheid kunnen verwachten. Daarnaast denken huiseigenaren dat het verduurzamen van huizen in de toekomst goedkoper wordt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Door te wachten met verduurzaming, hebben eigenaren nu mogelijk onnodig hoge energierekeningen en lopen zij het risico dat hun huis minder waard wordt.

8. Oplegger gedragscode natuurinclusief renoveren

Het is essentieel voor het natuurbehoud in Nederland dat er toegewerkt wordt naar een situatie waarin natuurinclusief renoveren en natuurinclusief bouwen de standaard is. Dat vraagt om een bouwmethode waarin energiezuinige woningen zo ontworpen zijn dat ze verblijfplaatsen bieden aan gebouwbewonende soorten. De fysieke eenduidigheid van de naoorlogse woningbouw (voornamelijk rijwoningen) biedt kansen om een gestandaardiseerde aanpak voor natuurinclusief renoveren toe te passen en door te ontwikkelen. Je kunt de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren hier downloaden.

9. Overzicht Energy-Up 2019

Dit artikel is een uitgebreid verslag van het Energy-Up congres 2019 van 2 oktober en is geactualiseerd en aangevuld met uitgebreide verslagen.

10. Marktpartijen over kosten nul-op-de-meter renovaties: 30% daling is haalbaar

Dit blijkt uit het rapport ‘Nul-op-de-meter, prijsontwikkeling 2015-2030’ dat Stroomversnelling onlangs publiceerde. Hierin worden de kosten en baten geïnventariseerd van ‘nul-op-de-meter’-renovaties (NOM) en vergeleken met die van traditionele label B-renovaties. Daar waar de investeringen in label B-renovaties sinds 2015 fors zijn gestegen, is de prijsontwikkeling voor de NOM-aanpak beduidend gunstiger verlopen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *