Innovatie is…

Maarten Hommelberg

Vertrouwen scheppen door kwaliteit, meer volume creëren en de beste deelcomponenten ontwikkelen. Innovatie is misschien wel de belangrijkste factor voor het aanbieden van een goed en betaalbaar Nul op de Meter product. Hoe ziet Stroomversnelling deze broodnodige innovatie in de markt de voor zich? Wat staat er de komende jaren te gebeuren? We spreken met Maarten Hommelberg, manager innovatie Stroomversnelling. De drie belangrijke onderwerpen: NOM Keur (kwaliteit), Hoogbouwopgave (kwantiteit) en componentontwikkeling (prijs).

Maarten Hommelberg heeft de afgelopen 5 maanden eerst eens goed gekeken hoe het gesteld is met de innovatie in de markt en zag drie belangrijke innovatiefactoren: het vertrouwen in Nul op de Meter, een hoogbouwopgave en componentenontwikkeling. We beginnen bij het vertrouwen dat vertaald is in het NOM Keur.

NOM Keur: vertrouwen

Onlangs is het NOM Keur officieel gepresenteerd en de eerste aanvragen zijn al binnen. Waarom is het NOM Keur zo belangrijk? “We zagen dat er producten werden verkocht onder de noemer Nul op de Meter maar de daarbij horende prestaties niet waarmaakten, het zogenoemde cowboygedrag. Dat schept uiteraard wantrouwen want je weet niet wat je nu eigenlijk koopt. En als het niet werkt, kan je die EPV ook wel vergeten. Bij een product dat het NOM Keur draagt, weet je zeker dat het werkt. Het NOM Keur wordt namelijk alleen verstrekt als aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan, in alle drie de fases te weten propositie, toepassing en levensduur [lees ook de pagina NOM Keur]. Het NOM Keur biedt daarmee het vertrouwen dat het product inderdaad waarmaakt wat het belooft: comfort, energieneutraal en kwalitatief in orde. Dit geeft vertrouwen aan corporaties, je weet wat je koopt.”

Hoogbouw: volume

De tweede pijler voor innovatie en daarmee een goed en betaalbaar NOM-product is volume, aantallen. Voor de bekende rijtjeshuizen kunnen woningcorporaties al kiezen uit verschillende NOM-producten in de markt. Voor hoogbouw is dat nog niet zo, terwijl hier juist volume te halen valt. “Voor flats met 4 tot 5 verdiepingen kan je al wel een Nul op de Meter verbouwing vinden, de grote uitdaging ligt in de hogere flats van tien verdiepingen. Daar willen we een goed NOM-product voor ontwikkelen. Daarom focussen we ons nu op Intervam flats, deze tellen standaard 10 verdiepingen. Hiervoor hebben we een platform opgezet waarin aanbieders met oplossingen komen voor hoogbouw. Iedereen die deelneemt, doet dat met een hoogbouwproject waar zij op dat moment in een consortium aan werken. Sommigen zijn al echt een eind op weg. Denk aan de oplossing van IBIS Power voor het opwekken van de hoognodige extra energie: een extra verdieping op de flat. Zo creëer je ruimte voor windturbines met op het dak zonnepanelen. Mooi toch?”

Tijdens de hoogbouwbijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld, worden vragen neergelegd en hobbels weggenomen. Er doen nu vijf consortia mee en zij komen één keer per maand bij elkaar.

Componenten: monitoring en ontwikkeling dakcomponenten

Een Nul op de Meter verbouwing bestaat uit deelcomponenten zoals daar zijn hoog isolerende gevels, daken met geïntegreerde zonnepanelen en energiemodules maar ook monitoring is een belangrijk deelcomponent. Welke rol speelt dit bij innovatie? “Wij gaan ons concentreren op twee sporen: monitoring en ontwikkeling met betrekking tot dakcomponenten. Wat betreft monitoring zien we dat aanbieders hier vaak hoge bedragen voor opnemen in hun offerte. Dat komt omdat het nieuw is, vaak hebben ze het nog nooit eerder gedaan. Ook de datacommunicatie is nieuw, waar sla je het op en hoe verspreid je het? Vaak  denken aanbieders ‘het zal wel heel moeilijk en ingewikkeld zijn en daarom duur.’ Iedereen heeft er baat bij als leveranciers met oplossingen komen voor de monitoring en daarmee het innen van de EPV. Leveranciers zouden een monitoringsysteem op de planken moeten hebben dat je zo kan integreren in het NOM-product. Een systeem wat je afneemt als pakket inclusief alle abonnementen die er aan vast zitten, zodat je per woning weet wat je per maand betaald om het draaiend te houden. De oplossing voor zo´n systeem wordt samen gezocht. “Bij de start van een project moeten woningcorporaties en bouwers eerst bedenken: wat moet het systeem kunnen? Wat gaan de sensoren precies meten? En hoe ziet de rapportage er eigenlijk uit? Als Stroomversnelling stellen we de voorwaarden vast voor een monitoringsysteem waarmee de EPV geïnd kan worden. Daarna dagen we de toeleverindustrie uit om met mooie producten te komen.”

“Wat de ontwikkeling van de dakcomponenten betreft, werken we samen met Solliance, een onderzoeksinstelling die zich bezig houdt met zonne-energie. Zij werken aan een bijzonder nieuw product: zonnecellen op rol. Een soort tapijt dus dat energie opwekt en je per meter kan afnemen en toepassen. We zijn samen met hen een nieuw onderzoeksprogramma aan het opstarten om te kijken hoe je zo´n zonnecellenrol nu kunt integreren in een dakcomponent. 

In het programma gaan industriële partijen samen werken om de basiselementen te ontwikkelen. Als deze samen ontwikkeld zijn, is het vervolgens aan de partijen om het product te customizen en vervolgens op de markt te zetten onder hun eigen merk. Dit soort oplossingen maakt Nul op de Meter goedkoper want alles zit nu in één deelelement wat het makkelijker en dus sneller maakt om het te installeren.”

Hoe lang duurt het nu nog echt voordat die kostprijs omlaag gaat?

“We moeten eerst aantallen maken, vertrouwen scheppen in de markt. Hoe meer aanbieders er straks zijn, hoe eerder de kostprijs omlaag zal gaan. Het hangt van de markt af. Voordat we op €45.000 zitten voor een NOM-verbouwing, zijn we wel een paar jaar verder. Maar de markt wil wel! Dat zagen we ook op Energy-Up, hier zag je een bloemlezing van innovatie in de bouw. Ook al gaat het met kleine stapjes, het gaat de goede kant op. Wat nog wel echt mist, is een goede en slimme samenwerking tussen de toeleverindustrie en aanbieders. Er moet meer ruimte zijn om samen te werken aan een goed product. Het beste product, deelcomponent, met de beste prijs ontwikkel je samen!”

Heb je een innovatievraag of idee? Neem contact op met Maarten Hommelberg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *