Inkeerregeling nieuwbouw en Stroomversnelling

Inkeerregeling nieuwbouw en Stroomversnelling

De wettelijke verplichting om nieuwbouw(woningen) aan te sluiten op het gasnet komt te vervallen. Veel plannen voor nieuwbouw(woningen) zitten echter al in de pijplijn. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de wet niet van toepassing is op verzoeken voor een gasaansluiting waarvoor de aanvraag voor een vergunning al is ingediend. Hoe kunnen zoveel mogelijk van deze reeds geplande woningen en gebouwen alsnog aardgasvrij gebouwd worden en meerkosten worden vermeden?

Dat is de vraag die ook Stroomversnelling stelt en onderzoekt. Dit is wat we onderzoeken en waar we naar streven:

  • Ten eerste moet er een helder overzicht komen van de invloed van andere wetgeving die een relatie hebben met de ambitie om woningen aardgasvrij te maken (b.v. saldering, nieuwe Omgevingswet, de MPG).
  • En wat zijn de meerkosten voor het ‘ombouwen’ van een EPC=0,4 woning naar NOM? Dit moet helder zijn en terugkomen in de financieringsruimte voor huur- en koopwoningen.
  • Stroomversnelling stelt dat NOM of energieleverend het uitgangspunt zou moeten zijn bij projectontwikkelaars. Om dit te bewerkstelligen biedt het NOM Keur uitkomst want hierin kunnen de prestaties worden geborgd. Het percentage NOM woningen in nieuwbouw wordt opgeschaald van 10% vandaag naar 100% in 2022.
  • Alle gemeenten moeten gebruik kunnen maken van de inkeerregeling. Het bestemmingsplan kan een instrument zijn waarbij de mogelijkheden binnen de verbrede reikwijdte verder gaan dan EPC=0,2.
  • Een sectorafspraak tussen de VNG en Aedes die vertaald wordt naar een prestatieafspraak kan tot versnelling leiden.

Wil je meer weten over dit onderwerp, mail dan met Ivo Opstelten: iopstelten@stroomversnelling.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *