Het vliegwiel De Renovatieversneller draait

de renovatieversneller

[Persbericht] Het einde van het eerste jaar is in zicht. Een goed moment om de balans op te maken van het programma dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, AEDES, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en Onderhoud NL begin dit jaar samen hebben gelanceerd. De conclusie: het vliegwiel draait en heeft de ambitie te versnellen door het geleerde ter harte te nemen en te gebruiken voor het volgende jaar.

Boegbeeld Margriet Drijver: “Ik zie dat steeds meer partijen hun voornemen om samen te werken omzetten in concrete acties. Daarmee laten ze zien dat het kan en inspireren ze anderen. Daar hebben huurders voordeel bij, zowel als het om wooncomfort gaat als in de hoogte van hun
woonlasten. Zo werken we samen aan de afgesproken klimaatdoelstellingen. Ik ben een trots en tevreden mens en heb er veel zin in om met elkaar de volgende stap te zetten!”

Wat is het doel van het programma De Renovatieversneller?

Het programma helpt woningbouwcorporaties, bouwers, installateurs, onderhoudsbedrijven en fabrikanten om samen bestaande woningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen. Daarmee dragen ze bij aan de kostenreductie die nodig is om de CO2-reductiedoelen in het Klimaatakkoord te halen. Het programma De Renovatieversneller is meer dan een subsidieregeling. Het biedt naast deze regeling vooral ook ondersteuning door professionals bij het vormen van samenwerkings-verbanden en het aanvragen van de subsidie. Tevens activeert het lerend vermogen door het faciliteren van kennisdeling. Zo willen we het vliegwiel van de verduurzaming van de gebouwde woningvoorraad sneller laten draaien.

Waar staan we nu?

Het programma vraagt van woningbouwcorporaties, bouwers, installateurs, onderhoudsbedrijven en fabrikanten een vernieuwende werkwijze. Focus op samenwerking vraagt veel energie in het leren kennen van elkaar, het bouwen van vertrouwen en het samen geloven in wat het uiteindelijk iedereen oplevert: kostenbesparing en schaalvergroting. Geen makkelijke opgave. Zeker niet in deze tijd waarin corona persoonlijke ontmoetingen in de weg staat. Een aantal initiatieven zijn al goed op weg, waarvan enkele dit jaar al subsidie hebben aangevraagd. Andere initiatieven zijn nog zoekende:

  • naar een geschikte samenwerking
  • naar bestuurlijk draagvlak
  • naar mogelijkheden om aan de warmte-eisen te voldoen
  • naar intern draagvlak binnen de organisatie

Deze initiatieven weten de weg steeds beter te vinden naar Ondersteunersteam en de kennis- en leermogelijkheden van De Renovatieversneller. De verwachting is dat initiatieven die al goed op weg zijn, de koplopers, de komende jaren voor andere partijen het voorbeeld zijn om van te leren en ook verder stappen te ondernemen.

Wat hebben we geleerd?

Deze nieuwe manier van het versnellen van verduurzaming vraagt om een cultuurverandering bij organisaties. En dat heeft aandacht en tijd nodig. Omdat fysieke ontmoeting hierbij een belangrijke rol speelt, zoeken we naar goede online alternatieven. Vanuit het Ondersteuningsteam van De
Renovatieversneller -het expertteam dat actief collectieven ondersteunt- ontvangen we waardevolle marktinformatie over zowel de subsidieregeling als het ondersteuningsaanbod. Deze signalen dienen als input voor verdere programmaverbetering komend jaar.

Meer info

Meer informatie over De Renovatieversneller is te vinden op www.DeRenovatieversneller.nl. De subsidieregeling staat uitgelicht op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/renovatieversneller
Vragen over De Renovatieversneller kunnen gestuurd worden naar
vragen@derenovatieversneller.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *