Energietransitie in het nieuws – week 45

Waak voor een warmtenetten-zeepbel

2 november heeft minister Ollongren de winnaars bekend gemaakt van de tweede ronde van subsidietoekenningen voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Maar liefst 71 gemeenten doen een gooi naar een deel van de pakweg €100 mln die de minister te vergeven heeft. Ondertussen zijn veel van de ambitieuze plannen uit 2018 nog niet verwezenlijkt. Bron Energeia

Kamer eist garantie: geen hogere lasten bij aardgasvrije woning

Het aardgasvrij maken van een woning mag nooit ofte nimmer leiden tot hogere woonlasten voor de eigenaar of huurder. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze dinsdag voor een SP-motie met deze strekking. Bron: Energeia.nl

Nul-op-de-Meter, hoe je dit als gemeente kunt aanpakken

Nul op de Meter, hoe je dit als gemeente kunt aanpakken 2020
Klik op het plaatje

De wijkaanpak door de jaren heen

Tot 2012 bestonden er grote programma’s vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet. Dit alles zorgde voor minder beleidsaandacht en onderzoek op het gebied van de integrale wijkaanpak. Nu lijkt de interesse voor de wijkaanpak een comeback te maken. Hoe heeft de wijkaanpak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Bron: dezwijger.nl

Proeftuin aardgasvrije wijken meets innovatie

Wilt u weten waar en hoe warmtenetten kansrijk zijn voor een blok of buurt? Neem dan deel aan de drie webinars over kleinschalige warmtenetten, op 30 november, 7 december en 14 december aanstaande. Hierin staan technische innovaties en inspirerende casussen van proeftuinen aardgasvrije wijken centraal. Bron: topsectorenergie.nl

Op de hoogte blijven van de energietransitie? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *