De drie meest gedeelde berichten van 2020

drie meest gedeelde artikelen

We informeren u over ontwikkelingen in de energietransitie in de gebouwde omgeving door middel van artikelen en video’s. Van onderwerpen als Nul op de Meter, koppelkansen, kwaliteitskaders, de wijktransitie en warmtenetten en nog veel meer. We delen onze kennis graag met u. Er zijn verschillende manieren waarop u als bouwer of beleidsmaker bij woningcorporatie of gemeente onze opgebouwde kennis en ervaring kunt benutten. Enerzijds via Google en ons kennisplatform Energielinq, wanneer u als lezer op zoekt bent naar een specifiek onderwerpen. Een andere manier is om ons te volgen via sociale media platforms als LinkedIn in Twitter. Onze meest gedeelde artikelen zijn daarmee het resultaat van dat laatste. U heeft de tijd genomen om een interessant, waardevol artikel met anderen te delen. Dit zijn de meest gedeelde artikelen van 2020 op een rij. Veel leesplezier!

1. NOM keur in stappen

Stroomversnelling heeft het NOM keur uitgebreid met NOM keur in stappen. Dit keurmerk maakt het mogelijk woningen gefaseerd en zonder spijt-investeringen naar Nul op de Meter te brengen. Elke stap draagt gegarandeerd bij aan het vooraf vastgestelde einddoel. Het NOM keur in stappen bouwt voort op het in 2017 geïntroduceerde NOM Keur. Volgens Stroomversnelling levert het keurmerk een belangrijke bijdrage aan de transitie van de gebouwde omgeving. Het is nu mogelijk is om de verduurzaming gefaseerd uit te voeren en de totale investeringskosten over een paar jaar te verspreiden.

Nom keur in stappen
Coronaproof felicitaties van (L) Leen van Dijke (Stroomversnelling) aan (R) Marinus den Harder (Volkerwessels) met het behalen van het NOM Keur in stappen keurmerk

2. Energiekelders voor verwarming en koeling in Brunssum

In Brunssum bouwt Mijnwater B.V. een circulair energiesysteem voor wooncomplexen van woningcorporatie Weller B.V. Dankzij het verwarmings- en koelingsnetwerk van Mijnwater zijn de aangesloten woningen naast aardgasvrij verwarmd, ook gekoeld. De nieuwe energiekelders in Brunssum voorzien drie woonwijken Tarcisius, Oude Egge, en Pastor Savelbergstraat met in totaal 200 woningen van duurzame energie. De dubbele energiekelder die donderdagnacht is geplaatst wordt gevoed vanuit een warmte- en koudeopslag (WKO), en wisselt daarna ook energie uit tussen de verschillende complexen.

Om zo min mogelijk overlast te bezorgen overdag, is de tweede energiecentrale van Mijnwater B.V. in de nacht geplaatst. Foto: Mijnwater B.V.

3. Brede Warmtecoalitie roept op tot breed toegankelijke warmtemarkt

Op woensdag 10 juni is door een brede warmtecoalitie van bijna 40 partijen een manifest aangeboden aan Tweede Kamerleden. In het manifest worden de Kamerleden opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te vergroten.

De grootschalige aanleg van warmtenetten kan alleen slagen als gemeenten en burgers achter de plannen staan. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit binnen de voorgestelde contouren van de nieuwe Warmtewet 2 gaat lukken. Het huidige ontwerp van de wet beperkt de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden toe te passen. In de contouren van de Warmtewet wordt namelijk een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven, zelfs met een aanwijzing voor tientallen jaren. De Warmtecoalitie stelt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

Volgens Leen van Dijke van Stroomversnelling, één van de initiatiefnemer van deze brede Warmtecoalitie , maakt deze wet innovatieve samenwerkingen onmogelijk, terwijl deze essentieel zijn om zowel op technisch als sociaal vlak duurzaam warmtenetten te realiseren.

De leden van de Warmtecoalitie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *