De beste downloads van 2020

We informeren u graag over ontwikkelingen in de energietransitie in de gebouwde omgeving. We leren van de koplopers in de markt. Vaak wordt deze kennis gedeeld in de vorm van handreikingen, whitepapers en rapporten. We delen onze kennis graag met u. Hier is een overzicht van de meest gedownloade documenten in 2020.

1. De afnameovereenkomst

De afnameovereenkomst is het modelcontract waarmee energieprestaties kunnen worden gecontracteerd. Inclusief het whitepaper ‘Hoe contracteer ik de energieprestatie’

Download via deze pagina de Afnameovereenkomst, het modelcontract waarmee energieprestaties kunnen worden gecontracteerd. Inclusief het whitepaper ‘Hoe contracteer ik de energieprestatie’

2. No Regret Rekentool – Handleiding

Een tool om te rekenen aan energieneutraalconcepten in stappen was er nog niet. De initiatiefnemers van de “No Regret Rekentool” zijn de uitdaging aangegaan om zo’n tool te maken en voor een breed publiek toegankelijk te maken onder het motto: “het gaat niet om slimme tools, maar om mensen slimmer maken”. Om daarbij te helpen is ook een handleiding opgesteld.

Energieneutraal in stappen, maar dan zonder spijt. Hier een tool om te rekenen aan energieneutraalconcepten in stappen. Om daarbij te helpen is ook een handleiding opgesteld.

3. Rapport Nul-op-de-Meter Prijsontwikkeling 2015-2030

Leden van Stroomversnelling hebben veel ervaring opgedaan, en geïnvesteerd in het ontwikkelen van slimmere concepten, processen en in industriële productie van bouwdelen en energiemodules. In dit onderzoek is de kostprijsontwikkeling bij nul-op-de-meter (NOM) renovaties vergeleken met traditionele label B renovaties.

Dit rapport levert een beeld op van de kosten en directe baten die samenhangen met het (op industriële wijze) aardgasvrij en CO2-neutraal maken van woningen. Dit beeld geven we in vergelijk met de kosten en directe baten die samenhangen met een ‘label-B’ renovatie (EPC=1,2).

4. Nul-op-de-Meter marktmonitor 2020

De vereniging Stroomversnelling voert jaarlijks een onderzoek  uit naar de marktontwikkeling van nul-op-de-meter in Nederland. Het onderzoek is gedaan bij woningcorporaties en bouwers (leden en niet-leden van de Stroomversnelling). Hierbij is projectinformatie achterhaald over gerealiseerde en geplande projecten bij ruim 40 woningcorporaties en ongeveer 25 bouwpartijen in maart en april 2020.

De NOM-markt blijft groeien. Het aantal NOM-woningen is al bijna 12.000. De nieuwbouw groeit verder door. Download hier de nul-op-de-meter marktmonitor 2020

5. Rekenmethode Salderingsregels

Om het effect van de beleidswijzigingen op de energielasten van bewoners van nul-op-de-meter (EPV) woningen inzichtelijk te maken heeft Stroomversnelling een werkmodel in Excel gemaakt. Het is nadrukkelijk een werkmodel dat Stroomversnelling gebruikt om samen met haar leden het gesprek te voeren over de verwachten effecten van de beleidswijzigingen op de energielasten van bewoners van nom-woningen. Het werkmodel is niet formeel geverifieerd.

Rekenmethode-Salderingsregels-v02

Om het effect van de beleidswijzigingen op de energielasten van bewoners van nul-op-de-meter (EPV) woningen inzichtelijk te maken heeft Stroomversnelling een werkmodel in Excel gemaakt. Het is nadrukkelijk een werkmodel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *