Beweging in het vliegwiel van De Renovatieversneller

De Renovatieversneller

Sinds 18 november jongstleden is de tweede samenwerkingsovereen-komst een feit. Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris, ondertekende deze namens de Noord Hollandse duurzaamheidscoalitie (NDHC). De hierin samenwerkende corporaties Pré Wonen, Kennemer Wonen, Elan Wonen, Woonwaard, Intermaris, Parteon, Wooncompagnie en Stek verhuren samen ruim 100.000 woningen.

Noord-Hollandse duurzaamheidscoalitie

De NDHC heeft als doel het uitdagen van de markt om te komen tot innovatie en verhoging van kwaliteit bij gelijktijdige kostenreductie plus capaciteitsgarantie. Innovaties ontstaan zowel door de toe te passen technieken als door procesverbetering.

Met deze samenwerking zet de coalitie een mooie die gezamenlijk opdrachtgeverschap realiseerd om te komen tot grote volumes van verduurzamingsvraagstukken.

Zij bundelen nu de inkoop van de verduurzaming van een deel van de voorraad van Pré Wonen, Kennemer Wonen, Elan Wonen, Woonwaard, Intermaris, Parteon, Wooncompagnie en Stek. Deze ongeveer 3.000 woningen worden verbeterd naar een netto warmtevraag van maximaal 70 kWh per m2. De investerings- en onderhoudskosten dalen stapsgewijs tot maar liefst zo’n 15% over 5 jaar. Meer informatie vind je via www.nhdc.nl

Atriensis

Atriensis ondersteunt woningcorporaties en hun ketenpartners als onafhankelijk adviesbureau voor vraagstukken binnen de sociale huursector. Van complexe dataverzameling tot aan energetische verbetering van duizenden woningen en energieneutrale renovaties. Atriensis begeleid dit ambitieuze proces. Hierbij werkt NHDC nauwsamen met De Renovatieversneller met als doel kennis en ervaring ook met andere consortia in Nederland uit te wisselen. Zo dragen we samen bij aan een de doelstellingen van De Renovatieversneller, namelijk het versnellen en opschalen van de verduurzamingsopgave.

De Renovatieversneller

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteunings-programma dat begeleiding, kennis en subsidie biedt aan corporaties en aanbieders. Partijen die samen de handen ineen slaan om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen. En zo een beweging op gang brengt die bijdraagt aan een beter klimaat. Aan dit programma hebben zich meerdere partijen gecommitteerd. Meer informatie vind je via de www.derenovatieversneller.nl

Isolatie en verbetering ventilatie van 3.000 woningen

Het handelt om isolatie in de schil, optimale kier- en naaddichting én verbetering van de ventilatie van ongeveer 3.000 tussen 1945 en 1982 gebouwde eengezins- en portieketagewoningen. In aanloop naar de samenwerkingsovereenkomst stelden Pré Wonen, Kennemer Wonen, Elan Wonen, Woonwaard, Intermaris, Parteon, Wooncompagnie en Stek een gezamenlijke vraagspecificatie op en legden deze aan de markt voor. De corporaties brachten volume in waarbij die uniforme vraagspecificatie van toepassing is. Door proces- en productinnovatie ontstaat jaar voor jaar een hogere kwaliteit bij consequent dalende kosten. Corporaties gaan over het ‘wat’ en de markt over het ‘hoe’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *